23.04.22 ATL Nyheder

Kommentar: Færdselsstyrelsen bør ændre praksis

Af Lars William Wesch, direktør i ATL

Det er meget svært at forstå, hvorfor Færdselsstyrelsen nu kun vil udlevere én vognmandstilladelse pr. lastbil. Jeg opfordrer styrelsen til straks at vende tilbage til den gamle ordning, som var både velfungerende og fleksibel.

For den enkelte vognmand kan det føre til store økonomiske tab, hvis en lastbil skal holde stille. Gælden skal forrentes, og chaufførerne skal have løn, mens bilens omsætning er et stort rundt nul.

Jeg har ikke hørt, at skulle være problemer med den gamle ordning, hvor vognmændene kunne ansøge om tilladelse til flere lastbiler, end de havde i flåden. Det var en fleksibel ordning, som passer til en branche, hvor aktiviteterne svinger hen over året.

Nu skal vognmændene eje en lastbil, før de kan få en tilladelse.

Det er administrativt tungt. Vognmændene skal bruge tid på at søge, hver gang de køber en ny bil, og Færdselsstyrelsen skal sætte ressourcer af til sagsbehandling.  Det er rigidt og ufleksibelt. Det svækker branchens konkurrenceevne, og det bliver vanskeligere for virksomhederne at tilpasse sig kundernes behov.

Færdselsstyrelsen begrunder den ændrede praksis med de nye regler i EU’s vejpakke. Men hverken i ATL eller DI Transport kan vi læse os frem til, at den gamle ordning var i strid med reglerne. Derfor bør Færdselsstyrelsen ændre praksis hurtigst muligt.

Relateret indhold