01.04.22 ATL Nyheder

Kommentar: Kommunerne må til lommerne

Af Lars William Wesch, direktør i ATL

Ingen kunne med rimelighed forudse, at der ville opstå krig i Ukraine, og at det ville føre til stigende priser på olie, benzin og gas. Derfor har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen meldt ud, at der er grundlag for en dialog mellem virksomhederne og de offentlige udbydere om kompensation for de voldsomme prisstigninger.

Transportvirksomhederne har oplevet prisstigninger på 30-40 procent på både diesel og gas. Og som jeg ser det, vil det være rimeligt, hvis kommunerne kommer til lommerne og dækker de ekstra udgifter – helt eller delvist.

For mange virksomheder er brændstofudgifterne blevet så høje, at det får sorte tal til at gå i rødt. Og det bør være i kommunernes interesse at sikre, at der også i fremtiden er sunde virksomheder, som kan hente dagrenovation, suge slam og rydde sne. Der skal gerne være virksomheder, som er i stand til at deltage i fremtidige udbud.

En del kommuner har valgt at hjemtage opgaverne – især når det handler om indsamling af dagrenovation. De kommuner kan uden videre sende regningen for det dyrere brændstof videre til borgerne. Også af den grund vil det være fair, hvis kommunerne kompenserer de private virksomheder for de uforudsete udgifter til brændstof.

ATL og ARI: Kommunerne må betale ekstra for brændstof - ATL - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold