Foto: Colourbox

12.05.22 ATL Nyheder

DI Transport og ATL: Ny lov om kontrol af chaufførers arbejdstid rummer både godt og skidt

I fremtiden bliver det op til politiet og Færdselsstyrelsen at kontrollere, om lastbilchaufførerne overholder deres arbejdstid. Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget at ændre godskørselsloven, så kontrol af arbejdstid for mobile arbejdstagere i fremtiden skal ske i forbindelse med kontrol af køre- og hviletid.

DI Transport og ATL – Transportens Arbejdsgivere har arbejdet for at  beholde den hidtidige model, hvor kontrollen blev varetaget af arbejdsmarkedets parter, men organisationerne anerkender, at det ikke var muligt inden for rammerne af EU’s vejpakke. Der er dog både roser og tidsler i den nye lovgivning.

Det er positivt, at  muligheden for at søge godtgørelse for arbejdstid via civile domstole bliver fjernet.

Vi er meget tilfredse med, at bestemmelsen bliver fjernet, da der med det nye kontrolsystem ellers var en risiko for, at vognmanden kunne få dobbeltstraf i form af både en bøde og et krav om godtgørelse, siger Lars William Wesch, branchedirektør i ATL.

DI Transport og ATL er også tilfredse med, at det bliver præciseret, at det kun er ved gentagende og væsentlige overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne, at der vil blive gennemført kontrol af arbejdstid. Under lovprocessen blev det indføjet, at overtrædelser af arbejdstid hører med i bødeloftet for overtrædelse af køre- og hviletid.

Jeg vil gerne rose Venstre, Konservative og Radikale for at have presset på for, at der kom et bødeloft ind i loven. Vi ved, at meget høje bøder kan være med til at skræmme chauffører og vognmænd væk fra branchen siger Lars William Wesch.

Forslaget indeholder også en klar tolerancetærskel, så små overskridelser af arbejdstiden ikke bliver sanktioneret. Det har været et stort ønske fra DI Transport og ATL.

Det har været helt afgørende for os, at de nye kontrolregler ikke medfører, at alle små, ubetydelige overtrædelser fører til en bødestraf til chauffører og vognmænd. Derfor er vi glade for at tolerancetærsklerne er blevet præciseret tydeligt i det lovforberedende arbejde siger transportpolitisk chef Rune Noack.

DI Transport og ATL er dog bekymret for, at overskridelse af natarbejde bliver straffet uforholdsmæssigt hårdt. Det kan gå ud over fleksibiliteten.

Vi har et politisk ønske om, at vareleveringen foregår mere energieffektivt og uden for myldretiden. Men når chaufføren og vognmanden risikerer bøder, så kan det ikke undgås, at det vil gå ud over både kapaciteten og fleksibiliteten. Det vil kunderne kunne mærke. siger Rune Noack.

DI Transport og ATL har fået tilsagn om, at der kommer en 3 måneders periode med vejledende kontrol, så virksomhederne får mulighed for at tilpasse sig.

Relateret indhold