Foto: Colourbox

29.09.22 ATL Nyheder

Indbetaling af uhævede feriemidler – ATL-overenskomsten

Som arbejdsgiver skal du hvert år opgøre, indberette og indbetale uhævet/ikke-udbetalte feriepenge til enten Feriefonden for DI eller til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Transport- og Logistikoverenskomsten er omfattet af feriegarantiordningen, hvilket betyder, at eventuelt uhævet feriepenge skal indberettes til Feriefonden for DI. Som arbejdsgiver skal du på vegne af medarbejderne derfor indberette og indbetale for perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 samt i perioden fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021. ATL vil i den nærmeste fremtid udsende et brev om processen for håndtering, herunder indberetning og indbetaling.

For lønmodtagere, som ikke er omfattet af feriegarantiordningen, skal indbetaling af uhævet feriepenge ske til Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) via virk.dk. Det kan eksempelvis være funktionærer og andre der ikke er omfattet af ATL-overenskomsten.

Relateret indhold