31.10.22 ATL Nyheder

Fejlskud i milliardklassen

Af Lars William Wesch, branchedirektør i ATL

Den sidste uge op til valget har båret præg af mange løfter og traditionen tro også en konkurrence om at appellere til bestemte vælgergrupper.

Det kunne man vælge blot at tage til efterretning, og det er i sig selv ikke usædvanligt under en valgkamp. Derimod er regeringens konkrete melding om et lønløft til offentligt ansatte imidlertid dybt bekymrende og en farlig vej at gå.  

Ved at kaste løfter om ekstra milliarder til bestemte gruppers løn ind i valgkampen, blander regeringen sig i den danske model og den grundlæggende måde, vi tilrettelægger forhandlinger om løn på i vores samfund. Også selv om det pakkes ind i et forslag om at udmønte det ved trepartsforhandlinger. 

Sidstnævnte kan være godt til mange ting, men når det gælder forhandlinger om overenskomster, er der to og ikke tre parter. Hvis vi ikke vil importere helt andre systemer, hvor vi ikke fastholder balancen mellem arbejdsgivere og forbund, bør politikerne finde andre forslag frem, som ikke undergraver den danske model og overenskomstsystemet. 

En opfordring til politikerne uanset farve er derfor: Når de gode politiske ideer lanceres, så overlad overenskomstspørgsmål til overenskomstparterne.

Rigtigt godt valg!

Relateret indhold