14.11.22 ATL Nyheder

Mens vi venter på en ny regering

Regeringsdannelsen er undervejs, og det er derfor et godt tidspunkt at reflektere over den førte valgkamp. Det kan give os et billede af, hvad en ny regering vil eller ikke vil prioritere sin beslutningskraft på.

Den benhårde konklusion er, at politikerne skal prioritere transportpolitik langt højere end det, vi har set den seneste måned. Under valgkampen kom som vanligt mange løfter men desværre alt for få, der styrker transportbranchen. Tværtimod.

I stedet tilkendegav flere partier, at man var åbne overfor at henlægge flere projekter i den såkaldte Infrastrukturplan 2035. Det er en forkert prioritering og en helt skæv kurs – ikke kun set med transportbranchens briller men også for hele samfundet.

Det er væsentligt at minde sig selv om, at infrastrukturaftalen ikke er et beskæftigelsesprojekt – det er en central aftale, der skal løse de massive trafikale udfordringer, vi allerede ser i Danmark, og som kun vil blive værre i fremtiden. Trængslen alene koster knap 30 mia. kr. om året, og det vidner altså om, at der er et reelt og akut behov for ikke mindst en række større vejprojekter.

I alt for mange år har det været sparsomt med nødvendige investeringer i infrastrukturen på tværs af Danmark. Det skulle infrastrukturaftalen løse, men den er der altså nu sået tvivl om. Og virksomhederne sidder efterladt med en uvished om, hvilke vejprojekter, der bliver til noget.

Det er bydende nødvendigt, at vi flere steder sikrer bedre vejforhold som et led i at gøre de trafikale forhold mere tålelige. Vi har simpelthen ikke råd til at lade være.

Relateret indhold