Colourbox
28.11.22 ATL Nyheder

Nu er kontrollen i gang

Af Lars William Wesch, branchedirektør i ATL

Den 21. november trådte Færdselsstyrelsens og politiets nye kontrol af det mobile arbejdstidsdirektiv i kraft. En dato der reelt er blevet udsat seks måneder på ATL’s opfordring. Selv om det ikke ændrer på udfordringen, har det dog sikret virksomhederne en lidt bedre chance for at forberede sig på kontrollen.

I ATL og DI Transport har vi talt, rådgivet og vejledt  vores mange medlemmer om den nye kontrol. Vi har afholdt stribevis af ATL-kurser om køre-hviletid og arbejdstidsdirektiverne. Det fortsætter vi naturligvis med i 2023. Hold derfor øje med de nye kursusdatoer på atl.dk eller på vores app, ATL, hvis du har brug for at blive opdateret eller kontaktet for en snak om reglerne.

Nu vil vi fastholde dialogen med myndighederne, og vi undersøger hele tiden muligheder for forbedringer. Samtidig vil vi følge kontrolarbejdet tæt. Det gælder både politiets kontrol af pausereglerne, og det gælder Færdselsstyrelsens kontrol af de øvrige arbejdstidsregler ved stikprøver.

Vi har fra første færd arbejdet for at undgå bøder for ligegyldige bagateller og for at sikre mest mulig proportionalitet i kontrollen og sanktionerne. En anden vigtig forudsætning er, at politiets vejsidekontrol er den samme, uanset om man kontrolleres i Skagen eller Nakskov. Kontrollen må aldrig bero på den enkelte kontrollørs luner, men på ensartede principper for hele landet. Det forventer vi naturligvis bliver tilfældet. Det er i hvert fald afgørende for retsbevidstheden. Og det er helt afgørende, at der ikke sættes kontrol af arbejdstidsregler i værk, hvis der ikke er noget at komme efter ved kontrol af køre-hviletidsreglerne.

Relateret indhold