12.12.22 ATL Nyheder

ESG-rapportering – ikke kun for de store

Af Lars William Wesch, branchedirektør i ATL

50.000 europæiske virksomheder skal i de kommende år begynde at afrapportere på en helt ny måde og i en helt anden grad, end de har været vant til tidligere. EU har vedtaget nye krav – den såkaldte ESG-rapportering, der betyder, at virksomheder af alle størrelser i stor detaljegrad skal beskrive, hvilke positive og negative effekter deres forretning har på samfundet, klimaet og miljøet.

ESG-kravene bliver gradvist udrullet fra 2024 og frem til 2028. Som DI’s chef for global udvikling og bæredygtighed tidligere har fortalt i dette nyhedsbrev, vil de nye krav også berøre transportsektoren. Det gælder både den store transportør, den mellemstore og den lille vognmand.

Derfor er der al mulig grund til at overveje, hvordan kravene vil kunne påvirke din virksomhed og ikke mindst opfange signaler fra kunderne om forventninger til afrapportering. For netop via kunderne og dermed hele værdikæden må der forventeligt komme krav om afrapportering, som også vil berøre rigtigt mange transportvirksomheder.

Heldigvis kan overvejelserne blive styrket af viden. Du kan med hjælp fra DI’s eksperter deltage i en følgegruppe og få løbende information på DI’s kanaler. DI vil desuden løbende levere nye informationer på området i takt med, at kravene til ESG-rapportering bliver defineret yderligere. De er nemlig fortsat under bearbejdning.

Relateret indhold