Foto: Colourbox

12.12.22 ATL Nyheder

Få styr på medarbejdernes restferie 2022

I perioden fra den 1. september 2021 til og med den 31. august 2022 optjenes 25 feriedage, der skal afholdes inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2022.

20 af dagene skal holdes og kan ikke overføres til næste ferieafholdelsesperiode eller udbetales.

Hvis ikke de 20 dage afholdes, skal de indbetales til enten Arbejdsmarkedets Feriefond eller tilsvarende privat feriefond.

Hvis en medarbejder grundet en feriehindring har fået overført ferie fra et tidligere ferieår, skal den ferie, som medarbejderen var forhindret i at afholde, ligeledes afholdes senest den 31. december 2022.

Overførsel af ferie

Ferie ud over 20 feriedage (også kaldet den 5. ferieuge) kan aftales overført til næste ferieafholdelsesperiode (der løber fra den 1. september 2022 til og med den 31. december 2023).

Medarbejdere har ikke krav på at overføre ferie. Overførsel af ferie kræver altid, at virksomheden og medarbejderen aftaler at overføre ferien. Hverken virksomheden eller medarbejderen kan kræve, at ferie overføres.

Hvis virksomheden og medarbejderen aftaler at overføre ferie, skal aftalen om dette være indgået senest den 31. december.

Kun ferie ud over 4 uger kan overføres. Det betyder, at det første år, hvor en medarbejder overfører ferie, kan medarbejderen overføre 1 uges ferie. Det efterfølgende ferieår har medarbejderen derved 6 ugers ferie.

Hvis medarbejderen igen andet år kun holder 4 ugers ferie, kan vedkommende overføre 2 ugers ferie ved ferieafholdelsesperiodens afslutning. På den måde kan medarbejderen efter ferieloven akkumulere overført ferie.

I ferieloven er der ingen begrænsning for, hvor længe medarbejderen kan fortsætte med at overføre ferie.

I de fleste overenskomster er der dog en begrænsning, således at medarbejderen maksimalt kan overføre 10 feriedage.

I anden ferieafholdelsesperiode, efter at den første overførsel er aftalt, skal al ferien –  både overført ferie og ny ferie – holdes.

Endvidere kan der i enkelte kollektive overenskomster være aftalt, at ferie ikke kan overføres.

Udbetaling af 5. ferieuge (ferie ud over 20 feriedage)

Hvis en medarbejder ikke har afholdt alle 5 ugers ferie i ferieafholdelsesperioden, og medarbejder og virksomhed ikke har aftalt, at ferie overføres, har medarbejderen krav på at få ferie ud over 20 feriedage udbetalt.

Virksomheden skal udbetale ferie ud over 20 feriedage til medarbejderen senest den 31. marts 2023. Eftersom ATL-medarbejderne er omfattet af en feriegarantiordning, må virksomheden ikke udbetale feriepengene til medarbejderen, før I modtager en anmodning fra Feriepengeinfo. Anmodningen kan komme, fordi medarbejderen inden den 31. marts har været inde på borger.dk og anmode om feriepengene, eller den kan komme direkte fra Feriepengeinfo, hvis medarbejderen ikke har lavet en anmodning.

I perioden efter ferieårets udløb den 31. august og frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, kan medarbejderen og virksomheden aftale, at ferie ud over 20 feriedage udbetales inden ferieafholdelsesperiodens udløb. Dette kræver dog en aftale mellem medarbejder og virksomhed, og er derfor ikke noget, hverken medarbejder eller virksomhed kan kræve.

Varsling af restferie

Hvis I som virksomhed gerne vil have, at medarbejderne holder deres restferie i stedet for at overføre den eller få den udbetalt, kan restferien varsles med 1 måned.

Skabeloner

FERIEOVERFØRSEL

Hent

Relateret indhold