Colourbox
20.03.23 ATL Nyheder

Er skattestoppet ophørt?

ATL og DI Transport har sammen med en enig transportbranche bedt Færdselsstyrelsen stoppe det varslede gebyr på fællesskabstilladelser, der kun kan ses som en ekstra skat.

Færdselsstyrelsens varslede gebyr på fællesskabstilladelser, som vognmænd er afhængige af for at køre eksport- og buskørsel, møder kraftig modstand fra alle sider i branchen.

Senest eksemplificeret i et fælles høringssvar, som ATL og DI Transport netop har sendt til Færdselsstyrelsen sammen med stort set resten af transportbranchen - DTL, Dansk Erhverv, Danske Speditører og Dansk Persontransport.

Det er stærkt, at hele branchen kan stå sammen om det her og det understreger vel bare, hvor urimeligt det er, at vognmændene skal pålægges endnu en afgift i en tid, hvor branchen i forvejen mærker konjunkturerne og samtidig har udsigt til en hundedyr kilometerafgift, siger branchedirektør i ATL, Lars William Wesch.
I branchen har vi i hvert fald rigtig svært ved at se, hvordan den nye afgift flugter med en regering, der siger, der er skattestop i Danmark, fortsætter branchedirektøren.

1.500 per tilladelse

Hvis Færdselsstyrelsens forslag går igennem, vil det fremover koste en vognmand 1.500 kroner for ”udstedelse, fornyelse og erstatning af fællesskabstilladelser eller bekræftede kopier heraf til henholdsvis godskørsel for fremmed regning med køretøjer over 3.500 kg og erhvervsmæssig personbefordring med bus,” som det formuleres i forslaget.

For flere af ATL’s medlemmer vil det løbe op i store øgede udgifter. Det gælder for eksempel for Kloster A/S, der næste år må hive 237.000 kroner op af lommen (Læs her).

Genindførsel af gebyr

Det varslede gebyr på fællesskabstilladelser er ifølge høringssvaret en genindførsel af det samme gebyr, der blev afskaffet tilbage i 1996, da danske vognmænd i stedet blev pålagt en vejbenyttelsesafgift.

Da Færdselsstyrelsen samtidig tidligere har anført, at gennemførslen og implementeringen af EU’s Vejpakke har givet meromkostninger for Færdselsstyrelsens administration, frygter Lars William Wesch og de andre medunderskrivere, at den nye afgift i virkeligheden skal dække mere end fællesskabstilladelserne.

I branchen undrer vi os i hvert fald over, at styrelsen mener, det skal koste hvad der svarer til 15 årsværk at administrere fællesskabstilladelserne, siger Lars William Wesch

Læs hele høringssvaret her

Relateret indhold