Foto: Colourbox

22.05.23 ATL Nyheder

Samlet branche: Udskyd km-afgiften til 2030

DI Transport og resten af transportbranchen mødtes i sidste uge med skatte- og transportministrene, hvor en række forslag blev lagt på bordet, der skal give transportbranchen reelle muligheder for at være med i den grønne omstilling.

Mens frustrerede vognmænd blokerede trafikken flere steder i landet både mandag og tirsdag i sidste uge i protest mod regeringens kilometerbaserede vejafgift, mødtes en samlet transportbranche tirsdag eftermiddag med skatteminister Jeppe Bruus (S) og transportminister Thomas Danielsen (V).

Bagefter vurderede DI Transports branchedirektør, Karsten Lauritzen, at det havde været et fornuftigt møde med to ”veloplagte, men også lyttende ministre”.

Vi gør os ikke forhåbninger om, at den nye skæve km-afgift forsvinder i morgen. Men vi fik præsenteret vores forslag, og mit indtryk var, at ministrene var åbne overfor ændringer, der kan imødekomme transportbranchen og afhjælpe de negative konsekvenser af den nye milliard store erhvervsafgift.

Katalog fra samlet branche
Med til mødet havde branchen et katalog med forslag, der på en mere realistisk måde end km-afgiften kan understøtte en grøn omstilling af vejgodstransporten.

Blandt andet opfordredes ministrene til at udskyde kilometerafgiften til 2030, hvor teknologien og antallet af ladestandere må forventes at være bedre på plads end i dag. Derudover opfordrede branchen også ministrene til at nedsætte en ekspertgruppe, der kan undersøge mulighederne for kørselsafgifter for alle køretøjer, som led i en omlægning af udgifterne.

Grønne forslag
Desuden rummede kataloget også forskellige forslag til at stimulere den grønne omstilling:

  • Hæv CO2-afgiften i stedet for at indføre kilometerafgiften
  • Udvidelse af aftalen om højere totalvægt, så bl.a. 7-akslede lastbiler får en lastgrænse på 60 tons
  • Udvidelse af forsøg med dobbelttrailere til at gælde hele modulvogntogsvejnettet
  • Støjregler for varelevering lempes for el-lastbiler, der vil gøre det muligt at levere varer uden for myldretiden og dermed mere attraktivt at købe el-lastbiler
  • Ambitiøs tilskudsordning på 2 mia. kroner, der frem mod 2030 skal støtte køb af grønne lastbiler
  • Nedsættelse af afgifterne på grønne drivmidler som biobrændstof og biogas, da der i regeringens forslag til en km-afgift kun gives rabat til el- og brintlastbiler
  • Tilskudsordning eller lukrative afskrivningsregler til virksomheder, der investerer i ladestandere til lastbiler
  • Revisionsklausul på km-afgiften, så økonomien i aftalen bliver efterset med jævne mellemrum

Karsten Lauritzen håber nu, at ministrene vil handle på idéerne i kataloget, inden Folketinget færdigbehandler lovforslaget om en km-afgift.

Ministrene skal naturligvis have tid til at nærstudere vores forslag, og en forligskreds skal også tages i ed, men jeg er optimistisk og håber at ministrene ikke bare vil lytte, men også handle på vores forslag inden lovforslaget 2. og 3. behandles, siger Karsten Lauritzen.

Efter planen skal Folketinget 2. behandle kilometerafgiften den 30. maj, mens 3. behandlingen er berammet til den 1. juni.

Relateret indhold