Foto: Getty Images

09.10.23 ATL Nyheder

Branche: Grøn pulje skal gå ligeligt til grønne lastbiler og ladestandere

DI Transport har sammen med resten af transportbranchen fremsendt et katalog med ønsker til, hvordan regeringens pulje til grøn omstilling af vejgodstransporten skal udmøntes.

I regeringens finanslovsforslag er der afsat en ramme på 100 mio. kr. årligt i 2024-2026 til initiativer målrettet grøn omstilling af den tunge vejtransport. For nyligt har DI Transport, sammen med branchens andre organisationer, sendt et samlet forslag til regeringen med bud på, hvordan pengene bør bruges.

Brancheorganisationerne foreslår, at pengene deles i to puljer: Den ene til indkøb af grønne lastbiler, den anden til opsætning af ladestandere til lastbiler hos virksomhederne. Og helst således, at nogle af midlerne fra de to sidste år i regeringsforslaget fremrykkes, så der er flest midler til rådighed det første år.

Branchedirektør i DI Transport, Karsten Lauritzen, ser puljen som et positivt tegn på, at regeringen er begyndt at lytte til branchen, selvom han ikke mener, de 300 mio. kroner er nok.

Det er positivt, at regeringen har besluttet at investere i den grønne omstilling af branchen frem for udelukkende at svinge pisken i form af kilometerafgift og øgede afgifter på drivmidler, siger Karsten Lauritzen, og fortsætter:
Men det er klart, at 300 mio. kroner over tre år slet ikke er nok til at skubbe den grønne omstilling i gang, da vi har ca. 45.000 tusind lastbiler her i landet. Derfor har vi også foreslået, at regeringen finder to mia. kroner i alt, der er nødvendige, hvis vi som branche skal nå de klimamål, politikerne selv har sat.

Organisationerne mener desuden, at de to puljer bør være uafhængige af hinanden, men at der bør tænkes over, at udmøntningstidspunkterne ligger klogt og hensigtsmæssigt i forhold til hinanden. Det skal samtidig være sådan, at støtte fra den ene pulje hverken udelukker eller giver forrang til støtte fra den anden pulje.

Derudover har organisationerne brugt lejligheden til at gentage forslagene til en mere gennemtænkt grøn omstilling af branchen. Herunder at fjerne eller udskyde kilometerafgiften til gengæld for en forhøjet dieselafgift samt at lempe afgiften på biodiesel.

Se alle forslagene hos DI Transport her.

Relateret indhold