Foto: Getty Images

18.09.23 ATL Nyheder

Arbejdstilsynet stopper varsling af tilsynsbesøg

Fremover vil alle besøg fra Arbejdstilsynet som hovedregel være uanmeldte.

Tidligere plejede Arbejdstilsynet at skrive ud og varsle en virksomhed om, at Arbejdstilsynet ville besøge virksomheden inden for de næste 12 måneder. Men da varslingerne ofte skabte usikkerhed for virksomhederne om, hvordan de skulle forholde sig til besøget, har Arbejdstilsynet valgt at sløjfe varslingsbrevene. Det oplyser Arbejdstilsynet på sin hjemmeside.

Tidligere var varslingsbrevet en god anledning for en virksomhed til at få tjekket op på arbejdsmiljøet blandt andet med hensyn til den årlige drøftelse og APV. Så jeg kan kun opfordre vores medlemmer til selv at få sat de årlige arbejdsmiljødrøftelser i kalenderen, så man som virksomhed altid er opdateret og klar til et besøg fra Arbejdstilsynet, siger ATL’s arbejdsmiljørådgiver, Susanne Linhart.

Virksomheder vil som hidtil blive taget ud til tilsyn ud fra en risikovurdering og på baggrund af konkrete anledninger, f.eks. ulykker eller klager over arbejdsmiljøet. Derudover udtages en mindre andel virksomheder tilfældigt via stikprøver.

Læs mere om DI’s arbejdsmiljøarbejde her: Arbejdsmiljø - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold