Foto: Colourbox

25.09.23 ATL Nyheder

Nye smart takografer: ATL og DI Transport opfordrer til fælles EU guideline

Transportministeren har netop givet dispensation til at ældre takografer frem til nytår kan bruges i nye lastbiler. I kølvandet af dette har ATL og DI Transport anmodet EU kommissionen om at skabe overblik over reglerne i de enkelte lande samt udvikle en fælles europæisk guideline.

Siden den 21. august har det været et lovkrav i EU, at nye lastbiler skal være forsynet med en smart takograf af den nye type, den såkaldte V2G2. Men da leveringen af takografen har været ramt af store forsyningsproblemer, der har gjort det stort set umuligt for leverandører og vognmænd at leve op til lovgivningen, har transportminister Thomas Danielsen for nyligt valgt at indføre en sanktionsfri periode.

I et svar til De Danske Bilimportører, der sammen med Bilbranchen i DI er gået forrest i anstrengelserne på at opnå dispensationen, skriver Thomas Danielsen blandt andet:

Jeg er enig i, at det ikke er en holdbar situation, hvis transportbranchen ikke kan få leveret deres køretøjer i tide, skriver Thomas Danielsen.
Jeg vil derfor bede politiet om, at vi midlertidigt i Danmark ikke sanktionerer for manglende overholdelse af kravet om at installere den nye smart tachograf i nyregistrerede køretøjer, som en række andre lande allerede har gjort. Denne periode vil ligeledes omfatte de køretøjer, der skal have udskiftet en tachograf, som følge af en defekt.

Udskiftes ultimo januar

Chefkonsulent i ATL, Morten Arnskov Bøjesen, er glad for, at ministeren har indført en sanktionsfri periode, men pointerer, at sagen ikke slut endnu.

Det enkelte EU-land vælger selv, om det ønsker at dispensere fra lovkravet og i givet fald hvor længe. Det efterlader vognmænd og chauffører i en ugunstig position, hvor de selv må sikre sig, hvilke regler der gælder i det land de kører til uden for Danmark, siger Morten Arnskov Bøjesen og fortsætter:
Derfor har ATL og DI Transport netop anmodet EU kommissionen om at tilvejebringe et samlet overblik over, hvilke regler der gælder i hvilke lande, ligesom vi har opfordret til, at der udarbejdes en fælles europæisk guideline, så vi kan afbøde de gener, der følger i kølvandet af det her i form af ekstra værkstedsbesøg og unødig nedetid for vognmændene, når de gamle takografer igen skal udskiftes med den nye model.

Dispensationen til at installere en ældre smart takograf i nye lastbiler gælder frem til den 31. december 2023, hvorefter nye lastbiler skal have monteret den nye model. Lastbiler, der har benyttet sig af ministerens dispensation, skal udskifte den ældre takograf til en SMT2-model senest den 31. januar 2024, hvilket i øvrigt er på linje med, hvad Sverige og Norge har besluttet. 

Kravet om den nye smart takograf stammer fra EU's vejpakke. De nye smart takografer gør det lettere for myndighederne at kontrollere og dæmme op for brud på køre-/hviletiden, samt reglerne for cabotage og udstationering.

Relateret indhold