Dan Borg, direktør i Jørgen Jensen Distribution A/S (JJD). Foto: ATL

18.09.23 ATL Nyheder

Ikke helt som de fleste

Hos Jørgen Jensen Distribution A/S i Ikast er rummelighed, trivsel og motivation ikke bare fortærskede strategiord, men konkrete indsatser, der har skabt en virksomhed, hvor høj trivsel og en solid bundlinje går hånd i hånd.

Beder man en tegner gengive en transportvirksomhed, kunne slutresultatet godt minde om de lysegrå bygninger på Uhregårds Allé i Ikast, hvor Jørgen Jensen Distribution (JJD) har til huse: Logistikterminal, lagerbygninger, værksted og hovedkontor foruden en række trailere i virksomhedens farver. Som transportvirksomheder nok er flest.

Men stikker man hovedet inden for på hovedkontoret, får man snart indtryk af en virksomhed, som skiller sig lidt ud.

Blandt andet har JJD i de senere år haft stor succes med at integrere medarbejdere i fleksjob og førtidspension. Og som en af få i branchen har virksomheden også en høj andel kvinder blandt sine chauffører. Samtidig tager virksomheden imod op til ti lærlinge af gangen – et højt tal virksomhedens størrelse taget i betragtning.

Ifølge direktør Dan Borg er udviklingen blandt andet resultatet af ’mennesker først’, der er en strategi, virksomheden satte skub i for nogle år siden.

Vi manglede arbejdskraft og havde svært ved at fastholde dem, vi fik ind. Typisk handlede det om, at arbejdsbyrden kunne blive for stor, og så valgte de os og branchen fra igen. Derfor valgte vi at se på, om vi kunne blive lidt bedre til at imødekomme den enkelte medarbejders behov, forklarer Dan Borg.

Letter arbejdspresset på chaufførerne

’Mennesker først’ er et opgør med nogle af de gamle dogmer i transportbranchen. Blandt andet den med, at den kun er for mænd med lyst til at arbejde solen sort.

Vi vil godt være med til at skabe fremtidens transportjobs, for vi ved også godt, at de yngre generationer i dag har lidt andre krav og behov, end min eller den lidt ældre generation, siger Dan Borg.

Kernen i arbejdet har været at forsøge at skabe lidt mere fleksibilitet i hverdagen ved at gennemgå rutiner og processer – og følge op med dialog og inddragelse af medarbejderne.

Det er en af årsagerne til, at virksomheden i dag har fem medarbejdere ansat i fleksjob. De hjælper med en række opgaver i terminalen og bidrager til, at chaufførerne kan komme bedre afsted om morgenen og hurtigere kan holde fyraften, når de sidst på dagen parkerer vognen på matriklen. Samtidig beskæftiger JJD også et par førtidspensionister, der giver et nap med et par dage om ugen.

Vi prøver at tage lidt af presset af chaufførerne, for vi ved godt at en chauffør, der kommer et kvarter tidligere afsted med ro i maven og højt humør, også performer bedre ude på landevejene end de, der kommer en halv time for sent afsted og allerede er stressede, inden de er kommet ud af porten.

Alle skal godt fra start

Virksomheden, der i sine tidlige år især havde fokus på lager og distribution af tæpper, arbejder målrettet på at være en fleksibel arbejdsplads. Lige siden finanskrisens dage har medarbejderne haft tilbud om at være på 4-dages arbejdsuge – noget der fortsat er en populær ordning.

Samtidig bestræber virksomheden sig på at give alle nye medarbejdere en god start i jobbet. Derfor har JJD mentorordninger for alle jobfunktioner, der skal forebygge, at alle nye, hvad enten det er yngste lærling eller den garvede godschauffør, kommer skævt fra start.

Det bidrager til at skabe trivsel og motivation, der i Dan Borgs øjne er noget af det, der er vigtigst for at kunne udvikle en virksomhed.

Ændrer dynamikken

I dag er mere end hver tiende af chaufførerne kvinder og på den led er JJD et velvoksent hestehoved foran resten branchen, hvor dagens tal er 2,5 % kvinder og visionen 10 %.

At JJD allerede er i mål på den front har ikke fyldt på hovedkontoret, da tallene ikke er mål i sig selv. Derimod er det et mål, at JJD skal være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

Når vi ansætter kvinder, er det fordi de er dygtige og kan minimum det samme som de mandlige chauffører. Det har vi masser af eksempler på hos os, siger Dan Borg og fortsætter:
Kvinderne er også med til at ændre lidt på dynamikken på en arbejdsplads, der traditionelt har været mandsdomineret, og så har mange af dem nok et lidt mere naturligt fokus på at bevare gode kunderelationer og har flair for at mærke, om alt er, som det skal være, siger Dan Borg.

Også når virksomheden søger nye hænder og hoveder, har JJD ændret fokus. Tidligere kiggede man meget på papirer og diplomer, mens noget af det vigtigste i dag er, at nye ansøgere kommer med en lyst til at lære og blive en del af JJD-holdet.

”Resten kan jo læres.”

 

Fakta

Jørgen Jensen Distribution A/S eller blot JJD.

Grundlagt i Holstebro i 1954. Flyttede til Ikast med ny ejerkonstruktion ved årsskiftet 1991-1992, der bl.a. indbefattede den nuværende ejers far, Anders Borg. Åbnede en afdeling i Karlslunde I 2011.

JJD er oprindeligt specialiseret i tæppedistribution og har fortsat de store midtjyske tæppefabrikanter som faste kunder, men gør sig i dag også i palle- og stykgods.

Ca. 110 faste medarbejdere.

JJD er familieejet i anden generation af Dan Borg, der efter 10 års medejerskab formelt overtog direktørposten fra sin far, Anders Borg, i 2019.

Lønsum i 2022: 55 mio. kr.

Relateret indhold