Foto: Colourbox

29.05.24 ATL Nyheder

75 millioner til grønne lastbiler

Partierne bag Grøn Fond har besluttet at udmønte 75 millioner kroner til indkøb af el- og brintlastbiler og etablering af hjemmeladere. Puljen tilgodeser især mindre vognmænd.

Et bredt flertal af Folketingets partier har netop besluttet, at vognmænd fra sensommeren af kan søge om støtte til indkøb af grønne lastbiler og etablering af depotladestandere og brinttankstationer.

- Det er rigtig godt, at pengene til omstillingen af den tunge transport endelig kommer ud at rulle, for det er store investeringer, vognmændene står overfor. Både til de dyrere el-lastbiler og ikke mindst de til store hjemmeladere, siger transportpolitisk chef i DI, Rune Noack.

Aftalepartierne har foreløbigt besluttet at udmønte 75 mio. kroner fra Grøn Fond, hvor der i alt er afsat 750 mio. kroner til grøn omstilling af den tunge transport.

Aftalen fastslår samtidig, at mindre vognmænd skal kunne søge en procentmæssig større andel i støtte end de store vognmænd til at dække merudgifterne til fx at købe en el-lastbil. Dog vil de endelige kriterier først blive fastlagt i en bekendtgørelse fra Vejdirektoratet.

Branchen mangler det fulde billede

Selvom det er positivt, at de første midler nu kommer ud at gøre nytte, understreger Rune Noack behovet for, at aftalepartierne hurtigst muligt følger op med en aftale om betingelserne for udmøntningen af den resterende del af puljen.

- Det er vigtigt hurtigst muligt at få aftalt rammebetingelser for de resterende knap 700 mio. kr. frem mod 2030, så branchen ved, hvad den har at gøre med og så vognmændene kan begynde at planlægge og omstille efter det.

Ansøgningsperioden for puljen på 75 mio. kroner ventes at løbe fra den 15. august til den 15. november 2024, hvor midlerne uddeles efter først til mølle-princippet. Én virksomhed kan dog maksimalt tildeles fem procent af puljen.

Virksomheder kan søge om støtte til følgende tiltag:

  • Meromkostning ved indkøb af nye brint- eller ellastbiler: 60 procent (små virksomheder), 50 procent (mellem virksomheder) eller 30 procent (store virksomheder) i tilskud.
  • Investering i depotladning og -tankning til brint eller el: 50 procent (små virksomheder), 40 procent (mellem virksomheder) eller 20 procent (store virksomheder) i tilskud.
  • Projekter der omfatter begge dele: I projekter, hvor der søges om tilskud til både lastbiler og depotladere, er ovenstående satser for tilskud gældende.

Bag aftalen står Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Bekendtgørelsen forventes at blive sendt i offentlig høring den 31. maj 2024.

Relateret indhold