29.05.24 ATL Nyheder

Tidsfrister for udskiftning af takografer

Få overblik over, hvornår forskellige typer af takografer senest skal være udskiftet til nye modeller.

Der findes tre typer af takografer, analoge, digitale og smart takografer, der bruges til at registrere chaufførens og køretøjets aktiviteter, herunder køre- og hviletid.

Nedenstående tabeller viser en oversigt med datoer for, hvornår de forskellige versioner af takografer skal være installeret i køretøjer i forhold til køretøjets alder og anvendelse.

Takograf Installeres i køretøjer der er taget i brug / registreret første gang den:
Analog Før 1. maj 2006  
Digital 1. version  Fra og med 1. maj 2006 til og med 30 september 2011  
Digital 2. version  Fra og med 1. oktober 2011 til og med 30 september 2012  
Digital 3. version Fra og med 1. oktober 2012 til og med 14. juni 2019  
Intelligent 1. version (G2V1) Fra og med 15. juni 2019 til og med 20. august 2023  
Intelligent 2. version (G2V2) Fra og med 21. august 2023 (se dog nedenfor)  

 

Takograf Implementering af G2V2 i Danmark grundet mangel på takografer i 2023: 
Intelligent 2. version (G2V2) Overgangsperiode: Per 21. august 2023 skulle G2V2 jf. ovenstående være installeret i nyregistrerede køretøjer der skulle køre internationalt i EU. Der var i den anledning problemer med tilgængeligheden af G2V2 takografer på markedet. I Danmark vedtog man at lave en karensperiode frem til og med 31. december 2023, med retrofit senest ultimo januar 2024. Se her for detaljer: Takograf (fstyr.dk)  

 

Takograf Krav om retrofit af køretøjer der anvendes til international kørsel:  
Analoge og Digitale   Af takografforordningen (EU) 165/2014 fremgår, at der skal ske retrofit af køretøjer som kører internationalt, og som har analoge eller digitale takografer installeret. De skal have en G2V2 takograf installeret senest 31. december 2024 (artikel 3, nr. 4).  
Intelligent 1. version (G2V1)   Af takografforordningen (EU) 165/2014 fremgår, at der skal ske retrofit af køretøjer som kører internationalt, og som har en G2V1 takograf installeret. De skal have en G2V2 takograf installeret senest 18. august 2025 (artikel 3, nr. 4a).  

I øvrigt vil der per 1. juli 2026 blive indført obligatorisk krav om installation af G2V2 takografer i køretøjer til international godstransport/cabotage, med vægt på 2.500+ kg.

Som medlem af ATL kan din virksomhed få adgang til TachoOnline - læs mere om tilbuddet her.  

Relateret indhold