Bliv medlem af ATL

Bliv klogere på alle de fordele du får ved et medlemsskab hos ATL

Ring og hør nærmere

Det får du

 1. Personalejura

  Som medlem bliver du en del af DI, der forhandler den førende transport- og logistikoverenskomst med 3F. Du får fuld rådgivning om arbejdstid, løn, tillæg og andre regler i overenkomsten. Derudover kan du trække på vores rådgivning om alt fra ansættelse og afskedigelse til regler om bl.a. barsel, ferie og sygdom.

 2. Transportrådgivning

  Hos ATL rådgiver vi dig om reglerne og om brug af den digitale fartskriver, ligesom vi afholder kurser om emnet. Vi rådgiver også om farligt gods og meget andet inden for transportlovgivningen.

  Via ATL’s rabataftaler kan du sikre dig et godt digitalt køre-hviletidssystem til en konkurrencedygtig pris.

 3. Arbejdsmiljø

  Vi hjælper dig med at sikre, at der er styr på arbejdsmiljøet, bl.a om påbud fra Arbejdstilsynet, arbejdsskader og det psykiske arbejdsmiljø.

 4. Lærlinge og efteruddannelse

  Du får hjælp og rådgivning i forbindelse med efteruddannelse og lærlinge. Som medlem kan du få refusion og tilskud for hver transportlærling, du uddanner.

 
Hvad koster det?

Forening

Lønsum i 2020 (%)

Årligt kr.

ATL

0,035

min. 500 kr.

DI*

0,24

min. 5420 kr.

I alt

0,275

min. 5920 kr.

*Medlemsskab i ATL forudsætter medlemsskab i DI. Læs mere om medlemsskab i DI.

Kontingentet betales ud fra oplysninger om lønsummerne i det sidste kalenderår.

Nystartede/ nyoptagne virksomheders kontingent beregnes på grundlag af virksomhedens anslåede lønsummer. Disse reguleres efterfølgende på grundlag af de faktiske lønsummer i de første fire medlemskvartaler.

Medlemsindflydelse

ATL's medlemsvirksomheder har direkte indflydelse på valget af ATL's ledelse, idet alle medlemsvirksomheder er direkte medlem af ATL og derfor kan møde frem på ATL's generalforsamling eller lade sig repræsentere ved fuldmagt.

Det direkte medlemsskab betyder også, at medlemsvirksomhederne henvender sig direkte til ATL, hvis de har problemer, som ATL skal tage sig af.

Informationer fra ATL tilgår den enkelte medlemsvirksomhed direkte, så kommunikationsvejen bliver kortest mulig.

Mark Raboso Ebbesen

Chefkonsulent

Har du spørgsmål til et medlemsskab hos ATL, er du meget velkommen til at kontakte os.