Bliv medlem af ATL – vi kommer gerne forbi!

I forbindelse med din optagelse i ATL har du mulighed for at få besøg af en af vores dygtige konsulenter, som vil rådgive dig om, hvordan du får et optimalt udbytte ud af dit medlemskab af ATL og DI. Skriv til atl@di.dk eller ring +45 3377 4727 for at høre mere.

 1. Retshjælpsordning

  Dit medlemskab indebærer samtidig, at du er omfattet af vores retshjælpsordning, som sikrer dig gratis advokatbistand i personalesager ved de civile domstole og ved faglige voldgiftsretter.

 2. Konfliktunderstøttelse

  Medlemmer af ALT er omfattet af DI's Konfliktfond og har derfor adgang til økonomisk kompensation ved både overenskomstmæssige som overenskomststridige konflikter på virksomheden. Der opkræves ikke særskilt bidrag til konfliktfonden.

 3. Medlemsindflydelse

  ATL's medlemsvirksomheder har direkte indflydelse på valget af ATL's ledelse, fordi alle medlemsvirksomheder er direkte medlem af ATL og derfor kan møde frem på ATL's generalforsamling eller lade sig repræsentere ved fuldmagt.

 4. Medlemskab af DI

  ATL er en del af DI, og foreningens medlemmer er derfor ligeledes medlemmer af DI. DI er den største medlemsorganisation i Dansk Arbejdsgiverforening.
  ATL og DI er det naturlige samlingssted for transport og logistik i Danmark.

 
Kontingentsatser 2019

Forening                    Lønsum i 2019 (%)                Årligt kr.

 

ATL                               0,035                                            min. 500 kr.

 

DI*                             0,24                                              min. 5175 kr.

 

I alt                             0,275                                             min. 5675 kr.

Kontingentet, der opkræves kvartalsvis af DI, beregnes på grundlag af det foregående kalenderårs faktiske lønsummer for arbejdere og funktionærer. Lønsummerne indberettes af virksomheden primo januar på en lønsumsblanket, som DI udsender.

Nystartede/nyoptagne virksomheders kontingent beregnes på grundlag af virksomhedens anslåede lønsummer. Disse reguleres efterfølgende på grundlag af de faktiske lønsummer i de første fire medlemskvartaler.

Medlemsindflydelse

ATL's medlemsvirksomheder har direkte indflydelse på valget af ATL's ledelse, idet alle medlemsvirksomheder er direkte medlem af ATL og derfor kan møde frem på ATL's generalforsamling eller lade sig repræsentere ved fuldmagt.

Det direkte medlemskab betyder også, at medlemsvirksomhederne henvender sig direkte til ATL, hvis de har problemer, som ATL skal tage sig af.

Informationer fra ATL tilgår den enkelte medlemsvirksomhed direkte, så kommunikationsvejen bliver kortest mulig.

Sanne Trasborg

Sekretær

Kontakt Sanne hvis du ønsker at blive medlem af ATL

 • Direkte +45 3377 4724
 • Mobil +45 3016 6551
 • E-mail satr@di.dk