Bliv medlem af ATL – vi kommer gerne forbi!

I forbindelse med din optagelse i ATL har du mulighed for at få besøg af en af vores dygtige konsulenter, som vil rådgive dig om, hvordan du får et optimalt udbytte ud af dit medlemskab af ATL og DI. Skriv til atl@di.dk eller ring +45 3377 4727 for at høre mere.

 1. Retshjælpsordning

  Dit medlemskab indebærer samtidig, at du er omfattet af vores retshjælpsordning, som sikrer dig gratis advokatbistand i personalesager ved de civile domstole og ved faglige voldgiftsretter.

 2. Konfliktunderstøttelse

  Medlemmer af ALT er omfattet af DI's Konfliktfond og har derfor adgang til økonomisk kompensation ved både overenskomstmæssige som overenskomststridige konflikter på virksomheden. Der opkræves ikke særskilt bidrag til konfliktfonden.

 3. Medlemsindflydelse

  ATL's medlemsvirksomheder har direkte indflydelse på valget af ATL's ledelse, fordi alle medlemsvirksomheder er direkte medlem af ATL og derfor kan møde frem på ATL's generalforsamling eller lade sig repræsentere ved fuldmagt.

 4. Medlemskab af DI

  ATL er en del af DI, og foreningens medlemmer er derfor ligeledes medlemmer af DI. DI er den største medlemsorganisation i Dansk Arbejdsgiverforening.
  ATL og DI er det naturlige samlingssted for transport og logistik i Danmark.

 
Kontingentsatser 2020

Forening

Lønsum i 2020 (%)

Årligt kr.

ATL

0,035

min. 500 kr.

DI*

0,24

min. 5175 kr.

I alt

0,275

min. 5675 kr.

*Medlemsskab i ATL forudsætter medlemsskab i DI. Læs mere om medlemsskab i DI.

Kontingentet betales ud fra oplysninger om lønsummerne i det sidste kalenderår.

Nystartede/ nyoptagne virksomheders kontingent beregnes på grundlag af virksomhedens anslåede lønsummer. Disse reguleres efterfølgende på grundlag af de faktiske lønsummer i de første fire medlemskvartaler.

Medlemsindflydelse

ATL's medlemsvirksomheder har direkte indflydelse på valget af ATL's ledelse, idet alle medlemsvirksomheder er direkte medlem af ATL og derfor kan møde frem på ATL's generalforsamling eller lade sig repræsentere ved fuldmagt.

Det direkte medlemsskab betyder også, at medlemsvirksomhederne henvender sig direkte til ATL, hvis de har problemer, som ATL skal tage sig af.

Informationer fra ATL tilgår den enkelte medlemsvirksomhed direkte, så kommunikationsvejen bliver kortest mulig.

Natasha Corina Nauth-Misir

Sekretær

Kontakt Natasha, hvis du ønsker at blive medlem af ATL

 • Direkte +45 3377 4502
 • Mobil +45 5213 2387
 • E-mail ncnm@di.dk