ATL

Farligt Gods - Kursus for administrativt personale (adr kapitel 1.3)

Dette er et "Book et kursus"

Bekendtgørelsen og vejtransport af farligt gods kræver, at alle, der medvirker til vejtransport af farligt gods, skal uddannes i henhold til ADR-bestemmelserne. Det gælder bl.a. personale, der disponerer kørsel, har chaufførkontakt og udfylder transportdokumenter, samt chauffører der transporterer farligt gods emballeret i begrænset mængde og farligt gods under frimængden.

Men har du også tænkt på, at god og præcis viden om transporterne samtidig kan øge jeres muligheder for at rådgive kunderne? Og at I kan spare tid i planlægningen, fordi alle relevante personer kender kravene? Alt sammen kan give større kundetilfredshed og være en gevinst for forretningen.

Kurset opfylder de krav, der stilles i ADR–konventionen kapitel 1.3 og omhandler specifikt følgende forhold:

• GRUNDUDDANNELSE Du bliver bekendt med de generelle administrative bestemmelser i reglerne vedrørende transport af farligt gods ad vej.
• FUNKTIONSSPECIFIK UDDANNELSE Du bliver uddannet i reglerne vedrørende transport af farligt gods ad vej i et omfang, som modsvarer administrative opgaver og ansvarsområde.
• SIKKERHEDSUDDANNELSE Du bliver uddannet i risici og farer forbundet med farligt gods. Vi tager desuden højde for uddannelseskravene i kapitel 1.10 vedrørende sikring af farligt gods.

Efter kurset vil du være i stand til at arbejde i overensstemmelse med procedurerne for sikker håndtering af farligt gods, ligesom du vil have viden om, hvordan man sammen med det øvrige personale optræder i nødsituationer.

Der udstedes bevis for gennemført uddannelse i henhold til ADR kapitel 1.3.

KURSET HENVENDER SIG TIL:

Alle ansatte i virksomheden, der er beskæftiget med disponering, kundekontakt og kontakt til chauffører, lager mm., samt øvrige opgaver i forbindelse med transport af farligt gods. Er du ansat som administrativt personale, og beskæftiger du dig med vejtransport af farligt gods, er dette kursus et krav i henhold til ADR kapitel 1.3.

KURSUS nr. 24

Ansvarlig for kurset: Bent Bejstrup

Underviser: Bent Bejstrup

Når vi har tilstrækkeligt mange interesserede, sender vi dig en mail med tid og sted for det næste kursus. Læs mere om ”Book et kursus” her.

Pris for medlemmer: Gratis – Afbud senere end tre hverdage før kurset: Kr. 500

Pris for ikke medlemmer: Kr. 1.250.

Ingen refusion ved afbud senere end tre hverdage før kurset.

SKRIV DIG OP SOM INTERESSERET

Husk at angive dit navn, titel og virksomhed.

Tryk her for at sende en mail til ATL
Bent Bejstrup

Bent Bejstrup

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4781
  • Mobil +45 2120 5030
  • E-mail bebe@di.dk