ATL

Medlemstilbud

Vi har sammen med en række samarbejdspartnere sammensat et bredt sortiment af nogle af de services, som vi erfaringsmæssigt ved, at mange af vore medlemmer kan drage stor nytte af, find dem alle her på siden.

Tacho Online – et godt tilbud via ATL i samarbejde med TVS

I samarbejde med TVS tilbyder ATL – Transportens Arbejdsgivere din virksomhed adgang til TachoOnline, som en del af medlemskabet.

TachoOnline er et program til opbevaring og kontrol af digitale køre- og hviletidsdata fra førerkort og køretøjer. Vi kan samtidig tilbyde et særligt arbejdstidsmodul, som er udviklet i et samarbejde mellem TVS og ATL’s arbejdstidseksperter, hvilket giver dig ekstra muligheder for at sikre en korrekt registrering af chaufførens arbejdstid i forhold til arbejdstidsdirektivet. Når du bliver tilmeldt TachoOnline, har du samtidig altid ATLs transportrådgivere lige ved hånden, til spørgsmål om køre-hviletidsregler og øvrige relevant lovgivning.

Tilmeld dig Tacho Online-ordningen 

Såfremt du ønsker at gøre brug af vores Tacho Online-løsning, eller mere information, kan du kontakte Morten Arnskov Bøjesen.

Hør mere om ordningen 

Ring eller skriv til

konsulent  Morten Arnskov Bøjesen

Mobil:    2980 3522

E-mail:  MOAB@di.dk

Vil du vide mere?

Læs mere om Tacho Online her

Sikkerhedsrådgivning ved transport af farligt gods

Virksomheder, som har med transport af farligt gods at gøre, skal have en sikkerhedsrådgiver. Man har med farligt gods at gøre, hvis man transporterer eller afsender farligt gods, eller som med henblik på en sådan transport udfylder transportdokumenter eller klassificerer, mærker, emballerer, læsser eller aflæsser farligt gods.

ATL tilbyder medlemmer at varetage hvervet som sikkerhedsrådgiver for virksomheden.

OBS! Pr. 1. januar 2024 opdeles myndighedsansvaret for sikkerhedsrådgiverordningen, så ordningen for så vidt angår vejtransport henhører under Færdselsstyrelsen, mens ordningen for så vidt angår jernbanetransport forbliver i Trafikstyrelsen. Der henvises til følgende to nye bekendtgørelser; 1618/2023 og 1396/2023.

Pr. 1. januar 2024 skal meddelelser om udpegning af en sikkerhedsrådgiver for vejtransport sendes til Færdselsstyrelsen, jf. § 6 i bekendtgørelse nr. 1618 af 8. december 2023 om sikkerhedsrådgivere for vejtransport af farligt gods.

Sikringsplaner ved håndtering af farligt gods
Der er i ADR sikringsbestemmelser, som har til formål at minimere tyveri eller misbrug af farligt gods, som kan være til fare for personer, ejendom eller miljø.

Reglerne for sikring er lovpligtige og bør være en integreret del af sikrings- og kvalitetsstyringssystemet hos de virksomheder, som beskæftiger sig med farligt gods.

Hvordan sikringsplaner skal implementeres, vil dog afhænge af de individuelle forhold i virksomhederne, den transportkæde de indgår i, og deres vurdering af risici og mulige konsekvenser.

Kravene i ADR om sikring gælder ikke for transport af begrænsede mængder og farligt gods under frimængden i henhold til ADR.

I tilfælde af ”højrisiko” farligt gods gælder der specifikke og mere omfattende regler, der skal forebygge misbrug af farligt gods til terroristformål og dets potentielle alvorlige konsekvenser. Der skal bl.a. udarbejdes en sikringsplan med et indhold som beskrevet i ADR kapitel 1.10.3.2.2.

Læs mere om regler for sikkerhedsrådgiver

Sikkerhedsrådgiver på Beredskabstyrelsens hjemmeside

Afsavnsaftale med Forsikring & Pension

Der er mellem ATL og Forsikring & Pension indgået aftale om afsavnstakster for køretøjer tilhørende medlemmer af ATL.

Satserne er gældende for skader, der er sket efter den 1. april 2024.

Aftalen indeholder forskellige satser, som bruges til beregning af afsavnserstatning. Grundlaget for beregningen er det antal liggedage (eksklusiv søn- og helligdage), som en skade har nødvendiggjort.

Satserne er opdelt i Indenlandske vogne og vogntog og Eksportvogne. Der findes herunder underopdelinger, som udgør forskellige satser.

Aftalen gælder udelukkende for medlemmer af ATL.

  • Aftalen gælder for alle medlemmer af ATL
  • Aftalen træder automatisk i kraft i det øjeblik en bil får en skade, der anmeldes til forsikringsselskabet, og bilen får et antal liggedage
  • Der er derfor ikke brug for en separat tilmelding eller anmeldelse for at gøre brug af aftalen
  • Aftalen er sendt ud til alle forsikringsselskaber, der er medlem af Forsikring & Pension, og det skal derfor gerne ske automatisk
  • Aftalen dækker ikke uanmeldte skader eller andre liggedage, der ikke er relaterede til en forsikringsskade

Bilsyn - Applus+

ATL har indgået en attraktiv aftale med Danmarks største synsvirksomhed, Applus+ Bilsyn. Aftalen sikrer blandt andet ATL-medlemmer 12,5% rabat på syn og andre synsrelaterede produkter.

ATL's medlemmer har aldrig langt til nærmeste Applus+ synshal 

Med knap 120 synshaller spredt over hele landet er ATL's medlemmer sikret en meget høj tilgængelighed, når det er tid til det årlige syn.

Store køretøjer er Applus+ speciale 

Foruden de mange synshaller har Applus+ Bilsyn gjort syn af store køretøjer væsentligt lettere. ATL's medlemmer kan komme til syn uden læs på sættevogne og trailere, fordi der findes belastbare bremserullefelter til afprøvning af bremserne i mange af Applus+ Bilsyns synshaller landet over.  

Applus+ har nogle af landet mest erfarne specialister 

ATL-medlemmer får hos Applus+ Bilsyn adgang til nogle af landets mest erfarne specialister inden for syn af tunge køretøjer. Det betyder, at ATL's medlemmer altid kan være sikre på at få ren besked om køretøjets aktuelle tilstand.

Kontante fordele

  • 12,5 % rabat på syn af store køretøjer, vare- og personbiler 
  • 50 % rabat på bremsetest uden for syn 
  • 12,5 % rabat på andre ydelser i henhold til gældende prislister 
  • Test på belastbare bremserullefelter  Test på spejlprøvepladser 
  • Sådan får du rabatten

Udfyld tilmeldingsskema nedenfor. Herefter får du oprettet en konto og kode til Applus+ Bilsyn, som du skal tage med, når dit køretøj skal til syn hos Applus+ Bilsyn.

Inkassoløsning hos Atradius

ATL har indgået en samarbejdsaftale med Atradius Collections om fordelagtige vilkår for håndtering af jeres lokale- og internationale inkassosager.

Aftalen indebærer blandt andet, at I som medlem ikke betaler opstartshonorar, så hvis en fordring ikke bliver inddrevet, har I ingen omkostninger ved inkassosagen - altså ”no cure, no pay”. I får samtidig rabat på provision af inddrevne beløb på alle jeres danske sager.

Så snart I erfarer, at betalingen for en faktura er forsinket, er det tid til at jagte betalingen. Hos Atradius Collections ser vi den første del af inddrivelsesprocessen som en god mulighed for at forbedre forholdet til jeres kunde. Noget så simpelt som at give en afdragsordning eller at forhandle lokalt med jeres kunde på deres eget sprog, giver oftest de bedste inddrivelsesresultater, uden at man er nødsaget til at ty til et dyrt retsligt forløb.

Som kunde får I adgang til vores inkassoplatform Collect@net. Det er den mest integrerede inkassoplatform i branchen og tilbyder et sikkert og effektivt onlinesystem. Platformen giver jer mulighed for at overvåge jeres inkassosager 24/7.

Kontakt

Ved interesse kontakt Atradius Collection Camilla Nielsen på tlf.: 3326 5025 eller e-mail: Camilla.nielsen@atradius.com

Det er VIGTIGT, at du husker at oplyse Atradius Collections, at du er medlem og henvist af ATL.

Viking vejhjælp

Medlemmer af ATL kan få fordel af rabataftale med Viking om autohjælp i Skandinavien. Rabatten er på mellem 20 og 30 procent.

Af skade bliver man klog men sjældent rig, siger ordsproget. Men nu kan man i hvert fald begrænse udgifterne. ATL har indgået en aftale med Viking Assistance, hvor alle medlemmer får mellem 20 og 30 pct. rabat på standardpriserne i hele Skandinavien.

Medlemsrabat 

For køretøjer med en totalvægt over 6.001 kg vil prisen for assistance i Danmark i dagtimerne være 852 kroner pr. påbegyndt time, når ATL-rabatten er trukket fra.

Både vejhjælp og rabatter rækker fra Nordkapp i Nordnorge over Haparanda i Østsverige til 25 km syd for den dansk-tyske grænse. Hvis uheldet er ude, er alt, man behøver gøre, at oplyse hvilken ATL-medlemsvirksomhed, man ringer fra, så får man rabatterne.

Hvem er Viking? 

Viking blev etableret i 1956 og er i dag en af Skandinaviens største leverandører af vejhjælp. Viking er landsdækkende i alle tre lande med mere end 350 stationer og døgnbetjente kontorer i Oslo, Stockholm og København.

Maria Wejendorp

Maria Wejendorp

Teamleder

Relateret indhold