ATL

Arbejdsmiljøorganisation

Arbejdsmiljøloven fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet, medens detaljerne er fastsat i bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Arbejdstilsynet har også offentliggjort nogle vejledninger, som mere detaljeret fortæller om reglerne.

Reglerne

Overordnet vil der være følgende krav til arbejdsmiljøorganisationen:

1-9 ansatte

Samarbejdet om sikkerhed og sundhed skal ske ved løbende direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere.

10-34 ansatte

Samarbejde om sikkerhed og sundhed skal organiseres i en arbejdsmiljøorganisation bestående af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter med arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne som formand.

Arbejdsmiljøorganisationen varetager både de daglige og de overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed.

Over 35 ansatte

Samarbejdet skal organiseres således, at der oprettes en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer, hvor:

• En eller flere grupper varetager de daglige opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed.

• Et eller flere udvalg varetager de overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet.

• Arbejdsgiveren skal hvert år i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år og fastlægge, hvordan dette skal foregå – herunder f.eks. antallet af møder.

• I virksomheder med en arbejdsmiljøorganisation sker tilrettelæggelsen i samarbejde med denne. Arbejdstilsynet har offentliggjort nogle guides til hjælp for den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse er det første år på 3 dage, hvorefter der ved det andet år skal tilbydes 2 dages efteruddannelse. Dernæst skal der gives et årligt tilbud om efteruddannelse (1½dag).

Arbejdsgiveren skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at den supplerende uddannelse er tilbudt arbejdsmiljøorganisationens medlemmer.

Alle nye medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe skal efter lovkrav deltage i en arbejdsmiljøuddannelse.

Uddannelsen gennemgår lovgivning på området og giver dig input til, hvordan du kan arbejde systematisk med arbejdsmiljø i dagligdagen.

Susanne Linhart

Susanne Linhart

Chefkonsulent

Relateret indhold