ATL

Arbejdstilsynet på besøg

Udgangspunktet er, at Arbejdstilsynet altid har adgang til at følge arbejdet på virksomheden.

Generelt om besøg fra Arbejdstilsynet

Den typiske besøgsform er det risikobaserede tilsyn. Ved det risikobaserede tilsyn udvælges virksomhederne på baggrund af en indeksmodel. Indeksmodellen indeholder en række parametre, som er henholdsvis virksomhedsrettede og brancherettede. Disse parametre skal tilsammen identificere de virksomheder, der forventes at have størst risiko for problemer i arbejdsmiljøet. For hver parameter tildeles virksomhederne point, og de virksomheder, der samlet set tildeles flest point, prioriteres til tilsyn.

Der lægges i indekset særlig vægt på det psykiske arbejdsmiljø. Hvis en virksomhed derfor ved det seneste tilsynsbesøg har fået vejledning om psykisk arbejdsmiljø, vil det forøge virksomhedens indeksscore så meget, at den vil få et nyt tilsyn. Vejledninger vedrørende andre arbejdsmiljøproblemer end psykisk arbejdsmiljø vil ikke medføre højere indeksscore.

Transportvirksomheder møder også Arbejdstilsynet i forbindelse med det nye byggepladstilsyn, hvor Arbejdstilsynet besøger samtlige virksomheder, der har aktiviteter på en byggeplads.

Arbejdstilsynets viden

Arbejdstilsynets viden om arbejdsmiljøforholdene i brancherne stammer dels fra Arbejdstilsynets erfaringer fra egne afgørelser, f.eks. påbud, dels fra vejledninger om psykisk arbejdsmiljø, dels fra anmeldte arbejdsulykker og undersøgelser fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Det betyder, at virksomheder, der vurderes at have de største problemer med arbejdsmiljøet, får flere tilsyn.

Arbejdstilsynet kontakter virksomhederne

Arbejdstilsynet vil som hovedregel kontakte virksomhederne 1-4 måneder før et tilsynsbesøg, så virksomhederne får mulighed for selv at løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer inden tilsynet. Virksomheden får ikke at vide præcist, hvornår Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, derfor vil tilsynet således stadig være uanmeldt.  ATL’s virksomheder er meget velkomne til at kontakte os i forbindelse med forberedelsen til Arbejdstilsynets besøg.

Som hidtil vil alle virksomheder uanset antal ansatte og indeksscore få tilsynsbesøg som følge af arbejdsulykker, klager fra ansatte mv.

Påbud

Hvis virksomheden har bedt om skriftlig høring vil det første brev, der kommer fra Arbejdstilsynet være et udkast til påbud, hvor virksomheden har 14 dage til at svare. Derefter får virksomheden et endeligt påbud, hvor der er fire ugers klagefrist.

Et godt råd

Ved påbud – bed om skriftlig høring, så virksomheden får mulighed for at komme med bemærkninger til de faktiske forhold – og kontakt ATL, hvis der er behov for at drøfte om påbuddet er rimeligt. Det gælder også, når det endelige påbud foreligger.

Susanne Linhart

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4847
  • Mobil +45 2228 8475
  • E-mail sli@di.dk