ATL

Arbejdstilsynet på besøg

Udgangspunktet er, at Arbejdstilsynet altid har adgang til at følge arbejdet på virksomheden.

Generelt om besøg fra Arbejdstilsynet

Den typiske besøgsform er grundtilsynet. Når virksomheder udtages til grundtilsyn sker det på baggrund af antallet af arbejdsulykker og erhvervssygdomme samt de påbud, der er udstedt til virksomheden og til branchen som helhed.

På denne måde identificeres de virksomheder og brancher, der forventes at have den største risiko for problemer med arbejdsmiljøet. De får så også flere tilsyn. Derudover udvælger Arbejdstilsynet et antal virksomheder via stikprøve.

Arbejdstilsynet kan også komme på specialtilsyn, som er et tilsyn, hvor Arbejdstilsynet fokuserer på specifikke arbejdsmiljøproblemer.

Det kan f.eks. være kontrol af, om en virksomhed har efterkommet Arbejdstilsynets påbud, undersøgelse af en arbejdsulykke eller på grund af en klage over arbejdsmiljøet. Specialtilsyn er oftest uanmeldt.

Derudover møder transportvirksomheder også Arbejdstilsynet i forbindelse med særlige aktionsdage, hvor Arbejdstilsynet møder chaufførerne på på- og aflæsningssteder, samt på byggepladstilsyn, hvor Arbejdstilsynet besøger samtlige virksomheder, der har aktiviteter på en byggeplads.

Arbejdstilsynets viden

Arbejdstilsynets viden om arbejdsmiljøforholdene i brancherne stammer dels fra Arbejdstilsynets erfaringer fra egne afgørelser, f.eks. påbud, dels fra vejledninger om psykisk arbejdsmiljø, dels fra anmeldte arbejdsulykker og undersøgelser fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Det betyder, at virksomheder, der vurderes at have de største problemer med arbejdsmiljøet, får flere tilsyn.

Arbejdstilsynet kontakter virksomhederne

Arbejdstilsynet vil som hovedregel kontakte virksomhederne 1-4 måneder før et tilsynsbesøg, så virksomhederne får mulighed for selv at løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer inden tilsynet. Virksomheden får ikke at vide præcist, hvornår Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, derfor vil tilsynet således stadig være uanmeldt.  ATL’s virksomheder er meget velkomne til at kontakte os i forbindelse med forberedelsen til Arbejdstilsynets besøg.

Som hidtil vil alle virksomheder uanset antal ansatte og indeksscore få tilsynsbesøg som følge af arbejdsulykker, klager fra ansatte mv.

Påbud

Hvis virksomheden har bedt om skriftlig høring vil det første brev, der kommer fra Arbejdstilsynet være et udkast til påbud, hvor virksomheden har 14 dage til at svare. Derefter får virksomheden et endeligt påbud, hvor der er fire ugers klagefrist.

Et godt råd

Ved påbud – bed om skriftlig høring, så virksomheden får mulighed for at komme med bemærkninger til de faktiske forhold – og kontakt ATL, hvis der er behov for at drøfte om påbuddet er rimeligt. Det gælder også, når det endelige påbud foreligger.

Vil du vide mere?

Arbejdstilsynet i aktion
Susanne Linhart

Susanne Linhart

Chefkonsulent

Relateret indhold