Ferie og fridage

Generelt om ferie og fridage

Læs om generelle regler og informationer om ferie og fridage her

ATL overenskomsten - 3F - feriedage

Medarbejderen har efter overenskomsten ret til 5 feriefridage pr. kalenderår. Der gælder ikke noget anciennitetskrav.

Hvis medarbejderen ikke har været ansat hele året, beregnes feriefridagene forholdsmæssigt, hvor 5 feriefridage sættes i forhold til 12 måneders beskæftigelse.

For fuldtidsbeskæftigede på 5-dages uge med 37 timer, svarer en feriefridag til 7,4 timer pr. dag. For andre foretages en forholdsmæssig beregning.

Virksomheden kan placere feriefridagene efter samme regler som placering af restferie, hvilket vil sige, at feriefridage kan pålægges med 1 måneds varsel. Det gælder dog ikke for feriefridage i en opsigelsesperiode efter virksomhedens opsigelse af medarbejderen.

Timelønnede

Er medarbejderen timelønnet, skal der henlægges 6,75 % af den ferieberettigede løn – bl.a. til dækning af feriefridagene. På fridagen udbetales et á conto beløb svarende til 7,4 timer.

Ved kalenderårets udløb og ved fratræden opgøres saldoen på frihedsopsparingen og restbeløbet udbetales.

Fuldlønsordningen

Medarbejdere på fuldlønsordning holder fri på feriefridagene uden afkortning i uge- eller månedslønnen.

Hvis feriefridagene ikke holdes

Hvis medarbejder og virksomhed har aftalt, at feriefridagene ikke afholdes inden årets udløb, har medarbejdere, der er ansat på fuldlønsordningen, ret til at få udbetalt 7,4 normaltimer pr. ikke-afholdt feriefridag. Det samme gælder, hvis feriefridagene ikke holdes som følge af sygdom, tilskadekomst, barsel eller medarbejderens fratræden.

Medarbejdere ansat på timeløn, der ikke får afholdt feriefridagene inden årets udløb, får afregnet dagene når saldoen på frihedskontoen alligevel opgøres ved kalenderårets udløb.

Når medarbejderen fratræder

Der kan uanset jobskifte afholdes 5 feriefridage pr. år.

Ved fratræden udbetales overenskomstmæssig løn for ikke-afholdte feriefridage. Har medarbejderen afholdt flere feriefridage, end beskæftigelsesperioden berettiger til, kan arbejdsgiveren modregne i medarbejderens tilgodehavende løn.

Vil du vide mere?

Læs om feriefridage på di.dk

Funktionæroverenskomsten - Handel, transport og service

Reglerne angående feriefridage skifter den 1. september 2021. 

Kontakt derfor ATL hvis der skulle opstå spørgsmål til feriefridage på Funktionæroverenskomsten for Handel, Transport og Service. 

Vil du vide mere?

Læs om feriefridage på di.dk

Lederaftalen

En leder har ret til feriefridage, hvis de medarbejdere, lederen er leder for, har ret til feriefridage.

Lederaftalen

Det følger af Lederaftalen, at lederen følger det for virkeområdet gældende. Det betyder som udgangspunkt, at lederen har den samme ret til feriefridage som sine medarbejdere. Har medarbejderne ikke ret til feriefridage, kan lederen alligevel have en aftalt ret til feriefridage, eller det kan fremgå af virksomhedens personalepolitik eller lign.

Hent overenskomsten her

Lederaftale mellem DA/LH

Vil du vide mere?

Læs om feriefridage på di.dk

Metal-Transportoverenskomsten

Medarbejderen har ret til 5 feriefridage pr. kalenderår. Der gælder ikke noget anciennitetskrav.

Har medarbejderen ikke været ansat hele året, beregnes feriefridagene forholdsmæssigt, hvor 5 feriefridage sættes i forhold til 12 måneders beskæftigelse.

Har medarbejderen eksempelvis kun været ansat fra 1. juli til 31. december, har medarbejderen i det pågældende kalenderår kun ret til 2,5 (betalte) feriefridage.

Medarbejdere holder fri på feriefridagene uden afkortning i uge- eller månedslønnen. En feriefridag udgør 7,4 time pr. dag for en fuldtidsbeskæftiget. For andre foretages en forholdsmæssig beregning.

Der kan uanset jobskifte kun afholdes 5 feriefridage i hvert ferieår.

Hvis feriefridagene ikke holdes 
Hvis feriefridagene  – på grund af en aftale mellem virksomhed og den ansatte  – ikke afholdes, har medarbejderen ret til at få udbetalt 7,4 normaltime pr. ikke afholdt feriefridag.

Dette gælder også, hvis feriefridagene på grund af sygdom, tilskadekomst, barsel eller medarbejderens fratræden ikke afholdes.

Ved fratræden udbetales overenskomstmæssig løn for ikke-afholdte feriefridage.

Hent overenskomsten her

Metal-Transportoverenskomst

Vil du vide mere?

Læs om feriefridage på di.dk
Johanne Kolbye

Johanne Kolbye

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3195
  • Mobil +45 5213 2397
  • Send e-mail