ATL

Rygepolitik

Rygeloven trådte i kraft i 2007. Fra dette tidspunkt har det som udgangspunkt været forbudt at ryge indendørs på danske arbejdspladser. Det er arbejdsgivers ansvar at sørge for, at reglerne overholdes og at sørge for, at der udarbejdes en rygepolitik.

Hvilke elementer skal rygepolitikken indeholde?

Det er arbejdsgiver, der fastlægger rygepolitikken, men det er en god idé at drøfte principperne i rygepolitikken i virksomhedens samarbejdsorganer.

Hvis en virksomhed har flere enheder/lokaliteter, er det op til arbejdsgiveren at beslutte, om den samme rygepolitik skal gælde alle enheder/lokaliteter, eller om der skal være forskellige politikker.

Rygepolitikken skal som minimum indeholde oplysninger, om hvorvidt der må ryges på virksomheden og i givet fald en beskrivelse af, hvor der må ryges. Formuleringen heraf kan f.eks. være "Rygning er forbudt alle steder indendørs inkl. virksomhedens firmabiler", "Rygning er kun tilladt i afmærkede lokaler". Rygepolitikken skal også indeholde konsekvenser af at ryge i strid med rygepolitikken. En formulering om, at "overtrædelse af reglerne kan få betydning for ansættelsesforholdet", opfylder lovens krav.

Orientering om regler til medarbejdere

Rygepolitikken skal være skriftlig og tilgængelig for alle ansatte. Har virksomheden en personalehåndbog, vil det være relevant også at skrive reglerne om rygning her.

Arbejdstilsynet fører tilsyn

Det er Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med, at reglerne om røgfri miljøer overholdes på arbejdspladsen. Arbejdstilsynet skal gøre dette i forbindelse med deres normale tilsynsbesøg. Klager over Arbejdstilsynets afgørelser kan ske til Arbejdsmiljøklagenævnet.

Konsekvenser ved overtrædelse

Virksomheder, der ikke har udarbejdet en skriftlig rygepolitik eller ser gennem fingrene med loven, straffes ifølge rygeloven med bøde. Arbejdstilsynet fotograferer af og til skodder i lagerhal, som så udløser et påbud.

Hvor må der ryges?

Det følger af Lov om røgfri miljøer, at indendørs rygning som udgangspunkt er forbudt på danske arbejdspladser. Virksomheden kan dog tillade rygning visse steder, fx i et rygerum eller rygekabiner.

Rygeforbuddet omfatter bl.a. arbejdslokaler, møderum, lagerrum, undervisningslokaler, kantiner, indgangspartier, vestibuler, trapper, korridorer, elevatorer og tilsvarende rum, hvor ansatte opholder sig i kortere eller længere tid.

Rygeforbuddet omfatter som udgangspunkt også firmabiler, lastbiler og andre transportmidler, hvorfra en arbejdstager udfører sit arbejde.

Arbejdsgiveren kan tillade, at der kan ryges i "arbejdslokaler for én person" – herunder i rygelokaler, i rygekabiner samt førerhuset i en lastbil eller kran. Eksempelvis så kan 3 skraldemænd i samme førerhus ikke aftale at alle må ryge.

Rygning og pauser

Overordnet set er arbejdstiden effektiv – også for rygere. Det betyder, at rygere ikke har krav på særlige pauser til at ryge. Dette gælder også, selv om de nye rygeregler gør det vanskeligere for rygerne.

På en virksomhed der som følge af loven indfører et totalt rygeforbud, må medarbejderne helt undlade at ryge. Er der mulighed for det, kan medarbejderen eventuelt benytte de eksisterende ordinære pauser til at ryge udendørs på virksomheden, hvis dette tillades. Pausen inkluderer også den tid, der går på at transportere sig til og fra rygeområderne.

Kan udendørs rygning også forbydes?

Det følger af Lov om røgfri miljøer, at loven kun gælder for rygning indendørs. Virksomheden har dog fortsat mulighed for at udvide et rygeforbud til hele virksomhedens matrikelnummer.

EKSEMPLER PÅ TEKST TIL RYGEPOLITIKKER:

Rygepolitik for indendørs forbud

Rygning er ikke tilladt indendørs på virksomheden.

"Rygning er ikke tilladt indendørs på virksomheden.
Det følger af Lov om røgfri miljøer, at det er arbejdsgiverens ansvar at udarbejde en rygepolitik for arbejdspladsen.

Det er rygepolitikkens formål at sikre et sundt arbejdsmiljø for alle vore medarbejdere. Samtidig følger det af Lov om røgfri miljøer, at virksomheden er forpligtet til at sikre, at ingen af vore medarbejdere ufrivilligt udsættes for gener, der skyldes rygning.

Som følge heraf har vi efter drøftelse med medarbejderne besluttet, at der ikke må ryges indendørs hverken i bygninger eller transportmidler.

Det vil på virksomheden være tilladt at ryge på de til formålet afgrænsede udendørs arealer (evt. specificer disse), hvor der opstilles askebægre efter behov.

Overtrædelse af rygepolitikken vil kunne få konsekvenser for medarbejderens ansættelsesforhold."

Rygepolitik for rygerum/kabiner

Rygning er på virksomheden kun tilladt i de til formålet opstillede rygerum/rygekabiner.

"Rygning er på virksomheden kun tilladt i de til formålet opstillede rygerum/rygekabiner.

Det følger af Lov om røgfri miljøer, at det er arbejdsgiverens ansvar at udarbejde en rygepolitik for arbejdspladsen.

Det er rygepolitikkens formål at sikre et sundt arbejdsmiljø for alle vore medarbejdere. Samtidig følger det af Lov om røgfri miljøer at virksomheden er forpligtet til at sikre, at ingen af vore medarbejdere ufrivilligt udsættes for gener, der skyldes rygning.

Som følge heraf har vi efter drøftelse med medarbejderne besluttet, at der som udgangspunkt ikke må ryges indendørs i bygninger, dog er det tilladt at ryge i de til formålet opstillede rygekabiner/særligt dertil indrettede rygerum.

Det vil på virksomheden ligeledes være tilladt at ryge på de til formålet afgrænsede udendørs arealer (evt. specificer disse), hvor der opstilles askebægre efter behov.

Overtrædelse af rygepolitikken vil kunne få konsekvenser for medarbejderens ansættelsesforhold."

Rygepolitik firmabiler/lastbiler

Rygning er på virksomheden tilladt i førerhuset på lastbiler samt firmabiler (når denne kun betjenes af en afgangen).

"Rygning er på virksomheden tilladt i førerhuset på lastbiler samt firmabiler (når denne kun betjenes af en afgangen).

Det følger af Lov om røgfri miljøer, at det er arbejdsgiverens ansvar at udarbejde en rygepolitik for arbejdspladsen.

Det er rygepolitikkens formål at sikre et sundt arbejdsmiljø for alle vore medarbejdere. Samtidig følger det af Lov om røgfri miljøer at virksomheden er forpligtet til at sikre, at ingen af vore medarbejdere ufrivilligt udsættes for gener, der skyldes rygning.

Som følge heraf har vi efter drøftelse med medarbejderne besluttet, at der som udgangspunkt ikke må ryges indendørs i bygninger. Dog er det tilladt at ryge på enkeltmandskontorer herunder i førerhuset på virksomhedens lastbiler samt i vore firmabiler.

Det vil på virksomheden ligeledes være tilladt at ryge på de til formålet afgrænsede udendørs arealer (evt. specificer disse), hvor der opstilles askebægre efter behov.

Overtrædelse af rygepolitikken vil kunne få konsekvenser for medarbejderens ansættelsesforhold."

Susanne Linhart

Susanne Linhart

Chefkonsulent

Relateret indhold