ATL

Certifikater

Der gælder særlige regler om certifikater vedrørende kraner, hejsemidler, gaffeltrucks og gaffelstablere.

Krav om certifikat

Arbejdsgiveren skal sikre, at det kun er personer, der har bestået en relevant kranføreruddannelse, som fører kraner, som kan løfte en byrde frithængende. 
Kravet om kranførercertifikat gælder generelt kun kraner med en maksimal tilladelig belastning over 8 tons/tonsmeter. Der er dog også krav om kranførercertifikat til kraner på op til 8 tons/tonsmeter ved samløft af byrder med to eller flere kraner eller ved løft af personer med kraner, hvor det undtagelsesvist er tilladt. 

Der er fire forskellige kranføreruddannelser og dermed fire forskellige typer af kranførercertifikater til henholdsvis:

 • Kraner med en tilladt belastning på over 8 tons/tonsmeter – ”kranbasisuddannelse”
 • Mobile kraner med en tilladt belastning på over 8 og op til 30 tonsmeter
 • Mobile kraner med en tilladt belastning på over 30 tonsmeter
 • Tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 tonsmeter

Krav til førerens alder og helbred

 • Man skal være fyldt 18 år for at opnå certifikat til kraner. 
 • Unge, som er fyldt 15 år, kan dog erhverve certifikat til kraner, hvis det er nødvendigt for at gennemføre en konkret erhvervskompetencegivende uddannelse. 

Den person, der ønsker at få certifikat, skal kunne dokumentere, at vedkommende helbredsmæssigt er egnet til at føre et teknisk hjælpemiddel for at få et kranførercertifikat. Det dokumenteres ved alle typer af kørekort inkl. kørekort til knallert og traktor eller ved den helbredserklæring, som udarbejdes i forbindelse med udstedelse af kørekort. Certifikater efter tidligere regler

 • Kranførercertifikater, der er udstedt efter de regler, der gjaldt indtil den 31. december 2017, giver fortsat ret til at føre kraner i henhold til certifikatets gyldighedsområde. 
  Certifikaterne skal ikke ombyttes til nye certifikater. 
  Kranførercertifikater, der er erhvervet efter de regler, der var gældende indtil den 31. december 2017, giver dog kun ret til at føre teleskoplæssere og lignende multifunktionsmaskiner, der bruges til kranarbejde, frem til den 31. december 2018. Fra den 1. januar 2019 skal man således både have et (nyt eller gammelt) kranførercertifikat og et teleskoplæssercertifikat for at måtte føre teleskoplæssere, der bruges som kran. Personer med et kranførercertifikat skal således supplere deres uddannelse med et teleskoplæssercertifikat, hvis de skal føre teleskoplæssere, der bruges som kran efter den 31. december 2018.
Morten Arnskov Bøjesen

Morten Arnskov Bøjesen

Chefkonsulent

Rune Noack

Rune Noack

Transportpolitisk chef

Claus Turn Jensen

Claus Turn Jensen

Chefkonsulent

Relateret indhold