ATL

Færdselsstyrelsen

Information om færdselsstyrelsens retningslinjer og krav.

Chaufførvikarer

Det kræver godkendelse at udleje chaufførvikarer. Godkendelsen fås hos Færdselsstyrelsen.

Er du indehaver af vognmandstilladelse, kan du godkendes til at drive chaufførvikarvirksomhed. Det er ikke en betingelse, at du både udfører vejtransport og driver chaufførvikarvirksomhed. Det vil derfor også være muligt alene at drive chaufførvikarvirksomhed. Godkendelsen kan kun opretholdes, så længe du har vognmandstilladelse.

Godkendelsen omfatter udlejning af chauffører til godstransport med lastbiler eller vogntog med en samlet tilladt totalvægt over 3,5 tons og til udlejning af chauffører til erhvervsmæssig buskørsel med motorkøretøjer indrettet til flere end ni personer, føreren medregnet.

Krav til udstyr på fronten af lastbilen

Spidse, skarpe eller roterende dele, som kan være til fare for andre trafikanter, skal så vidt muligt skærmes af.Det fremgår af retningslinjer, som Færdselsstyrelsen har sendt ud.

Styrelsen har – i samarbejde med transportbranchen – fortolket bestemmelserne om afskærmning af frontmonteret udstyr på lastbiler. Det er der kommet en vejledning ud af med billeder.

Vil du vide mere?

Læs mere om færdselsstyrelsesn retningslinjer og krav på disse sider

Læs mere om at bruge chaufførvikarer
Morten Arnskov Bøjesen

Morten Arnskov Bøjesen

Chefkonsulent

Claus Turn Jensen

Claus Turn Jensen

Chefkonsulent

Rune Noack

Rune Noack

Transportpolitisk chef

Relateret indhold