ATL

Miljøzoner

Reglerne om miljøzone i København, Odense Aarhus og Aalborg.

Dieseldrevne køretøjer på over 3½ tons skal forsynes med et miljøzonemærke, før de må køre i zonen. Miljøzonemærket fås ved det årlige syn af det tunge køretøj. Det er staten, der fastlægger de tekniske krav (partikelfiltre m.m.) til køretøjerne, som må køre i miljøzonen. Læs mere om grøn transport i link boksen til højre. 

Kontrol og straf
Parkeringsvagterne og politiet holder øje med, om køretøjerne har et gyldigt miljøzonemærke i forruden. Bilerne kontrolleres også én gang om året i forbindelse med bilsyn.

Ved kørsel i miljøzoner uden at opfylde betingelserne vil der blive udstedt et bødeforelæg til både virksomheden og chaufføren.

Alle biler, som ikke skal eftermonteres med et effektivt partikelfilter, kan monteres med miljøzonemærke uden syn, såfremt bilen er godkendt ved syn eller registreret 1. gang inden for det seneste år.

Undtagelser fra mærket:
• Danske biler, der er registreret til veterankørsel + udenlandske biler, som er mere end 30 år
• Biler der benyttes af nødtjenester mv., såfremt de ikke sædvanligvis anvendes i miljøzonen

Find mere information om miljøzoner på følgendesider:

Miljøzone i København Miljøzone i Aarhus Miljøzone i Odense Miljøzone i Aalborg

Bent Bejstrup

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4781
  • Mobil +45 2120 5030
  • E-mail bebe@di.dk

Morten Arnskov Bøjesen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3954
  • Mobil +45 2980 3522
  • E-mail moab@di.dk