ATL

Miljøzoner

Hvad er miljøzoner?

Miljøzoner i Danmark er indført i København, Frederiksberg, Aalborg, Odense og Aarhus.

Folketinget vedtog i maj 2019 skærpede miljøkrav til lastbiler, busser og varebiler i de danske miljøzoner. De nye regler trådte i kraft 1. juli 2020. Fra denne dato er det Miljøstyrelsen, der har ansvaret for håndhævelsen af miljøzonerne.

Kontrollen med miljøzonerne er baseret på automatisk check af nummerplader med kamera. Sund & Bælt indsamler på vegne af Miljøstyrelsen via kameraløsning køretøjsdata til brug for håndhævelse af miljøzonereglerne.

Politiet kan fortsat føre kontrol med miljøzonerne.

Reglerne for kørsel i de større byer omfatter ældre dieselkøretøjer. Der er dog mulighed for at køretøjerne kan køre i zonerne alligevel. Ved at have eftermonteret et partikelfilter kan de få de adgang til miljøzonerne.

Det gælder både danske og udenlandske køretøjer.

Husk, at det altid er dit ansvar at være opmærksom på, at du ikke kører ind i en miljøzone uden at have undersøgt om dit køretøj overholder kravene til kørsel i miljøzonen. Du kan risikere en bødestraf på 12.500 kr. for lastbiler og busser, og 1.500 kr. for varebiler.

Find mere information om miljøzoner:

Miljøzoner
Morten Arnskov Bøjesen

Morten Arnskov Bøjesen

Chefkonsulent

Claus Turn Jensen

Claus Turn Jensen

Chefkonsulent

Rune Noack

Rune Noack

Transportpolitisk chef

Relateret indhold