ATL

Modulvogntog

Vejdirektoratet forbedrer det danske vejnet til kørsel med modulvogntog, der er særligt store vogntog, som kan transportere mere gods ad gangen. Der kommer hele tiden nye vejstrækninger, nye erhvervsområder og nye enkeltvirksomheder, hvor det er tilladt at køre med modulvogntog. Transport- og Bygningsministeriet har sammen med Vejdirektoratet udarbejdet en ny bekendtgørelse, som er opdateret med seneste nyt. Den træder i kraft d. 1. september 2015.

Som bekendt må modulvogntogene kun køre på forsøgsbasis på et udvalgt vejnet, som skal justeres for at kunne leve op til kravene for sikkerhed og fremkommelighed. Dette vejnet er udpeget af Transportministeren.   På grund af modulvogntogenes længde tager det længere tid at svinge i kryds og i rundkørsler. Det vil påvirke trafikafviklingen på den pågældende strækning, hvis ikke man ændrer på forholdene. 

Om modulvogntog  
Et modulvogntog er et op til 25,25 m langt vogntog koblet sammen af 2 eller 3 enheder såsom; lastbil, dolly og sættevogn; lastbil, link &  sættevogn; lastbil, sættevogn & kærre eller lastbil og påhængsvogn over 18,75 meter. Det må samlet have en tilladt totalvægt op til 60 tons.

Morten Arnskov Bøjesen

Morten Arnskov Bøjesen

Chefkonsulent

Claus Turn Jensen

Claus Turn Jensen

Konsulent

Rune Noack

Rune Noack

Transportpolitisk chef

Relateret indhold