ATL

Overenskomster og det fagretlige system

Der er løbende iværksat sympatikonflikter til støtte for hovedkonflikten over for en række virksomheder i landet. I linket nedenfor kan du finde de berørte virksomheder i alfabetisk rækkefølge.

De iværksatte sympatikonflikter har betydning for medarbejdere på DI's medlemsvirksomheder, som er medlem af følgende forbund:

  • Fagligt Fælles Forbund – Byggegruppen 
  • Fagligt Fælles Forbund – Transportgruppen 
  • Dansk El-Forbund 
  • Blik- og Rørarbejderforbundet 
  • Malerforbundet i Danmark 
  • Dansk Metal

Medarbejdere, som er medlem af et af ovenstående forbund, må fra datoen for iværksættelse af sympatikonflikt ved normal arbejdstids begyndelse ikke udføre noget arbejde, der relaterer sig til, hidrører fra eller er bestemt for den berørte virksomhed. Derudover må medarbejdere på DI's medlemsvirksomheder ikke udføre arbejde på eller bestemt for bygge- eller arbejdspladser, hvor den berørte virksomhed udfører arbejde.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig ift. en virksomhed, der er ramt af hovedkonflikt, kan du kontakte ATL.

Morten Arnskov Bøjesen

Morten Arnskov Bøjesen

Chefkonsulent

Relateret indhold