ATL

Transport af fødevarer

Virksomheder, som transporterer fødevarer, er underlagt en række regelsæt. De skal bl.a. registreres i en næringsbase og føre egenkontrol.

Registrering

Fødevaretransportører skal registreres i Fødevarestyrelsen. Det samme gælder lagervirksomheder, der har fødevarer på lager.
Fødevarer defineres som alt, mennesker spiser og drikker. Det vil sige, at medicin og spiritus fx også er fødevarer.

Nogle virksomheder er undtaget fra kravet om registrering i Næringsbasen:

• Virksomheder, hvor den samlede årlige omsætning ved fødevareengrosvirksomhed ikke overstiger 50.000 kr. ekskl. moms.

• Virksomheder, der allerede har et næringsbrev til fødevarebutik eller restauration, og hvor transporten af fødevarer ikke overstiger 2/3 af virksomhedens samlede omsætning.
• Transportører af fødevarer fra en primærproducent (f.eks. landmænd).
• Danske transportører, der er ordregiver til udenlandske transportører, som distribuerer fødevarer i Danmark.

Egenkontrol

Det er virksomhedens ansvar, at fødevarerne bliver transporteret forsvarligt, og der er derfor krav om egenkontrol. For at kunne leve op til reglerne om egenkontrol og fødevaresikkerhed skal der i virksomheden udarbejdes et egenkontrolprogram, hvis der transporteres fødevarer, som skal på køl eller frost.

Virksomheder med lav risiko (som ikke transporterer fødevarer, som skal på køl eller frost) skal ikke føre skriftlig egenkontrol, fordi det ikke er muligt at udpege kritiske kontrolpunkter for fødevaresikkerheden i disse virksomheder. Det er derfor tilstrækkeligt, at virksomheden kan holde god hygiejne og kan fortælle den tilsynsførende, hvordan man har styr på det.

Men virksomheden skal til enhver tid overholde lovgivningen. Så de skal fx have skriftlig dokumentation for importaktivitet og sporbarhed.

Hvis virksomheden overtræder lovgivningen, kan den tilsynsførende give påbud om at udarbejde skriftlige procedurer for det område, hvor regler er overtrådt. Og den tilsynsførende kan påbyde skriftlig dokumentation for, at procedurerne følges.

Kontrol i virksomheder med lav risiko omfatter ikke kontrol af skriftlig egenkontrol. Ved kontrolbesøg vil kontrollen tage udgangspunkt i, om lovgivningen er overholdt.

Typiske emner ved et ordinært kontrolbesøg vil være:

• Er der rent og vel vedligeholdt.
• Har virksomheden styr på, hvor varerne kommer fra (der er krav om skriftlighed i sporbarhedsreglerne).
• Er kontrolrapporten/kontrolinformationsblanketten hængt rigtigt op.
• Er varerne korrekt mærket.
• Overholder virksomheden i relevant omfang de forskellige krav til import af fødevarer.

Selvom der ikke er krav om skriftlige egenkontrolprocedurer, kan den tilsynsførende godt spørge ind til, hvordan virksomheden sørger for, at der bliver gjort tilstrækkeligt rent, at der er sikret mod skadedyr m.m.

Morten Arnskov Bøjesen

Morten Arnskov Bøjesen

Chefkonsulent

Claus Turn Jensen

Claus Turn Jensen

Chefkonsulent

Rune Noack

Rune Noack

Transportpolitisk chef

Relateret indhold