ATL

Transport af levende dyr

Ved transport af dyr gælder Dyreværnsloven, Transportforordningen og specifikke bekendtgørelser om transport af dyr.

Dyr må aldrig lide overlast under en transport, og det er lige meget, hvor langt dyrene skal transporteres. Reglerne for transport af dyr er forskellige alt efter, hvilke dyr det drejer sig om, samt hvor langt og i hvilken forbindelse de skal transporteres. Overtrædelser af lovgivningen kan medføre fængsel og bødestraf.

Andre lande

Fortolkningen af reglerne kan variere i forskellige lande, ligesom der kan være særlige nationale regler. Skal du transportere dyr i andre lande, er det derfor vigtigt på forhånd at undersøge hvilke regler og fortolkninger, der gælder i de aktuelle lande.

Reglerne i Transportforordningen

Reglerne i Transportforordningen gælder for alle, der transporterer levende hvirveldyr i forbindelse med økonomisk virksomhed.  Ved ”hvirveldyr” forstås alle dyr, der har en rygsøjle, herunder heste, kvæg, får, geder, svin og fjerkræ.


Regler

1. Transportforordningen er fælles for alle EU-lande, således at dyrene sikres ens forhold, selvom de bliver fragtet over landegrænser.

2. Der er fastsat supplerende regler for dyretransporter omfattet af Transportforordningen i relation til kontrol og godkendelse af transportmidler samt transportegnethed.

3. I tillæg til pkt. 2 er der for dyretransporter af pattedyr og fugle, der fuldt ud afvikles nationalt, fastsat supplerende regler i relation til kontrol og godkendelse af transportmidler, planlægning af transporten, transportegnethed og transportpraksis.

Morten Arnskov Bøjesen

Morten Arnskov Bøjesen

Chefkonsulent

Claus Turn Jensen

Claus Turn Jensen

Chefkonsulent

Rune Noack

Rune Noack

Transportpolitisk chef

Relateret indhold