ATL

Udstationering af chauffører i Danmark

Regler om udstationering af chauffører der udfører cabotagekørsel og vejdelen af en kombineret transport.

Den 1. januar 2021 træder nye regler om udstationering i kraft for udenlandske lastbiler og busser og deres chauffører, der kører indenrigskørsel i Danmark med lastbil eller bus.

De nye regler stiller krav til aflønning af chauffører, når vedkommende udfører cabotagekørsel eller vejdelen af en kombineret transport. Reglerne gælder for godskørsel med lastbil eller for erhvervsmæssig personbefordring med bus. Reglerne gælder kun for ansatte chauffører og således ikke for selvstændige. 

Læs hele bekendtgørelsen her: Bekendtgørelse om vilkår for cabotagekørsel.

ATL har samlet informationer om de nye regler:

 

Krav om registrering af chauffører

Før lastbilen eller bussen udfører cabotagekørsel skal der foretages registrering i Register for Udenlandsk Transportkørsel i Danmark på virk.dk.

Register til registrering (UK-version)

Den udenlandske vognmand skal registrere følgende oplysninger:

 1. Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger. (bl.a. VAT-nummer, e-mail)
 2. Oplysninger om transportform (bus eller lastbil)
 3. Registreringsnummer på det trækkende køretøj.
 4. Dato for påbegyndelse og afslutning af kørsel.
 5. Identiteten af (pasnummer) og kontaktoplysninger på de chauffører, der udfører den pågældende kørsel. (bl.a. e-mail)
 6. Hvilken type kørsel, der udføres. (cabotage eller vejdelen af en kombineret transport)

En dansk virksomhed må gerne foretage registrering på vegne af den udenlandske vognmand. Det kræver at den udenlandske vognmand giver tilladelse i registeret.

Der skal foretages en registrering af hver eneste tur.

Hvilken dokumentation skal der forevises ved en vejsidekontrol?

En udenlandsk chauffør skal i forbindelse med kontrollen fremvise fragtbreve eller anden dokumentation i henhold til cabotagereglerne, der dokumenterer, at der er tale om lovlig cabotage.

Som noget nyt skal chaufføren også kunne forevise på dansk eller engelsk:

 • Kvittering for registrering i Register for Udenlandsk Transportkørsel
 • Kopi af ansættelseskontrakt på dansk eller engelsk.
 • Lønseddel eller tilsvarende anden dokumentation, hvor det er muligt at se aflønning for tidligere udstationeringer op til 1 år bagud, dvs. hvor chaufføren har udført cabotagekørsel, eller vejdelen af en kombineret transport
 • Arbejdstidsopgørelse, timesedler eller anden dokumentation for arbejdstid for tidligere udført cabotagekørsel eller vejdelen af en kombineret transport, 1 år bagud.
 • Fragtbreve, transportkontrakter eller kontroldokumenter for samme periode som lønsedlerne, dvs. for tidligere cabotageture eller vejdelen af en kombineret transport 1 år bagud

Dokumentationen skal kunne forevises fysisk eller elektronisk inden for rimelig tid, og må ikke medføre en væsentlig forsinkelse af kontrollen.

Ifølge det oplyste skal chaufføren kun fremvise ovennævnte dokumentation for egen tidligere kørsel, og altså ikke for andre chauffører i virksomheden.

Lønnen for tidligere udstationeringer skal tydeligt fremgå af lønseddel.

Kravet om lønsedler, arbejdstidsopgørelser mv. gælder kun for cabotagekørsel mv. fra 1. januar 2021 og fremad.

Færdselsstyrelsen fører derudover virksomhedskontroller i form af stikprøvekontroller af de virksomheder, der har registreret at de har haft chauffører, der har udført cabotagekørsel eller vejdelen af en kombineret transport.

Krav til aflønning

For kørsel der er omfattet af reglerne, dvs. cabotagekørsel og vejdelen af en kombineret transport, skal en godschaufføren have 163,50 kr. i timen.

En buschauffør skal have 163,50 kr. i timen ved buscabotagekørsel (rute/fjernbus) og 168,60 kr. for cabotagekørsel med turistbus.

Aflønningen skal fremgå tydeligt af lønsedlen, som skal forevises ved kontrol.

Hvad er cabotagekørsel?

Det er levering af varer eller personer mod betaling mellem to danske destinationer med en udenlandsk indregistreret lastbil eller bus. Det er f.eks. cabotagekørsel, når en udenlandske lastbiler kører henter varer på et lager i Kolding og kører det til en kunde i København. Det er også cabotagekørsel, når en udenlandsk turistbus kører rundt med turister i Danmark, der f.eks. er samlet op i København.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om cabotagereglerne for godstransport og vejdelen af en kombineret transport og for buskørsel her.

Læs mere om cabotage og vejdelen af en kombineret transport Læs mere om cabotagereglerne for buskørsel
Lars William Wesch

Lars William Wesch

Branchedirektør

Rune Noack

Rune Noack

Transportpolitisk chef

Relateret indhold