ATL

Kompetenceudviklingsfond

Oplysning om tilskud fra kompetenceudviklingsfonden HTSK.

Alle virksomheder, som er omfattet af DI/ATL-overenskomsten, indbetaler årligt 780 kr. per medarbejder til fonden.

Aftalen  anbefaler, at der lægges uddannelsesplaner for alle medarbejdere. Der vil være mulighed for at rekvirere besøg af organisationernes konsulenter for bistand til at igangsætte uddannelsesdialogen.

Her er en oversigt over kursustyper, som fonden yder støtte til (Bogstaver og tal refererer til overenskomstens §23 om kompetenceudvikling i Transport- og Logistikoverenskomsten). Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

 • 4 A: Individuel kompetencevurdering
 • 4 B: Almene kurser
 • 4 C: Aftalt uddannelse
 • 4 D: Kursusmuligheder som selvvalgt uddannelse med tilskud fra fonden
 • 4 E: Støtte til EUV1- eller EUV2-forløb (voksenlærlinge) 
 • 5: Beordret uddannelse – uden støtte

Regler for uddannelse under opsigelse fremgår af §22. 

 • 4: De 2 første kursusuger i opsigelsesperioden
 • 4: De næste 2 kursusuger i opsigelsesperioden

Nye regler fra 2015

Når medarbejderen skal sendes på Aftalt uddannelse (4C) under positivliste A, inklusive den lovpligtige efteruddannelse for chauffører, skal der ligge en virksomhedsuddannelsesplan for den enkelte medarbejder.
I overenskomsten er det anført:

Virksomhedsuddannelsesplanen for den ikke-erhvervsuddannede medarbejder udarbejdes på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kompetencevurderingen skal afklare, hvilke kurser medarbejderen mangler for at nå en relevant erhvervsuddannelse. Erhvervsskolens kompetencevurdering fører til en plan, der viser vejen til de kurser/uddannelses aktiviteter, der skal gennemføres for at nå frem til faglært niveau. Denne kan anvendes både af medarbejderen selv i forbindelse med selvvalgt uddannelse, og af virksomheden/medarbejderen ved udarbejdelse af en virksomhedsuddannelsesplan.
Virksomhedsuddannelsesplanen skal registreres hos HTSK-administrator som forudsætning for bevilling af støtte fra HTSK-fonden.

For den erhvervsuddannede medarbejder er det en forudsætning for eventuel støtte fra HTSK-fonden, at uddannelsesaktiviteten indgår på virksomhedsuddannelsesplanen, som beskriver relevante kurser for medarbejderens varetagelse af sin funktion i virksomheden. Registrering af virksomhedsuddannelsesplanen skal ske hos HTSK-administrator.

Michael Boas Pedersen

Michael Boas Pedersen

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 4827
 • Mobil +45 3131 8137
 • E-mail mibp@di.dk

Relateret indhold