ATL

Kvalifikationsuddannelse

Chauffører, der udfører erhvervsmæssig buskørsel, godskørsel for fremmed regning (vognmandskørsel) eller firmakørsel (kørsel med egne varer), er omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse (grundlæggende kvalifikationsuddannelse/efteruddannelse).

Også selvkørende vognmænd og virksomhedsejere, der kun lejlighedsvis fører bus eller lastbil, er omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse.

Som noget nyt kan det fremhæves, at ved efteruddannelse, som er gennemført inden for tre måneder før udløbet af det gældende chaufføruddannelsesbevis, udstedes det nye bevis med gyldighed i fem år fra udløbet af det gældende bevis. En ændring som ATL og DI Transport har fået gennemført. Endvidere er alle tidsfrister for gennemførelse af efteruddannelse baseret på førerens fødselsdato slettet, så det nu fremgår, at chauffører, som ikke har gennemført den foreskrevne efteruddannelse, skal gennemføre lovpligtig efteruddannelse for at genoptage erhvervsmæssig godstransport eller personbefordring.

Kravet om kvalifikationsuddannelse omfatter chauffører, der er EU-borgere. Kravet omfatter endvidere chauffører, der ikke er EU-borgere, og som er ansat i en virksomhed, der er etableret i en EU-medlemsstat.

Alle, der fører bus i en dansk etableret buskørselsvirksomhed, og alle, der fører lastbil i en dansk etableret godskørselsvirksomhed eller virksomhed, der udfører firmakørsel, er således omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse.

Som udgangspunkt skal man antage, at alle skal have kvalifikationsuddannelsen. Men der er enkelte undtagelser, som beskrives nedenfor. Disse skal fortolkes meget restriktivt. Hvis køretøjet er på prøveplader, og dermed ikke er indregistreret endnu, er man undtaget for kvalifikationsuddannelsen uanset formålet med kørslen (fx. prøvekørsel). Er køretøjet ”sat i drift”, altså indregistreret, skal føreren have kvalifikationsuddannelsen for bus- og godschauffører. En mekanikers kørsel i forbindelse med reparation af køretøjet er undtaget. Se uddybende eksempler her: - Prøvekørsel i forbindelse med reparation er undtaget. - Kørsel til og fra syn i forbindelse med en reparation er undtaget. - Afhentning og aflevering af lastbil/bus hos kunde i forbindelse med reparation er tilladt.

Ovenstående gælder i såvel læsset som ubelæsset stand.

En mekaniker er derfor ikke undtaget i følgende tilfælde: - Kørsel i forbindelse med salgsvirksomhed. Det vil sige, at når køretøjet er indregistreret, er det ikke tilladt at køre uden kvalifikationsuddannelse. - Demonstrationskørsel, hvor køretøjet flyttes fra en afdeling til en anden, eller køretøjet køres ud til en kunde

I andre tilfælde kan man også være undtaget f.eks. ved brug af:

- Køretøjer, der ikke kan køre mere end 45 km/t - Forsvarets, redningsberedskabets og politiets køretøjer - Køretøjer, der anvendes i katastrofetilfælde eller under redningsoperationer - Køretøjer, der benyttes til køretimer - Køretøjer, der benyttes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring og varetransport i privat øjemed, samt - Køretøjer, der bruges til at transportere materiel og udstyr, som føreren skal bruge til at udøve sit egentlige erhverv. Det er en betingelse, at kørslen ikke er førerens hovedaktivitet.

Morten Arnskov Bøjesen

Morten Arnskov Bøjesen

Chefkonsulent

Relateret indhold