ATL

Lærlingeuddannelser

Inden for ATL’s område er det specielt lærlingeuddannelsen til vejgodsområdet og lærlingeuddannelsen til lager- & terminalområdet, som bliver brugt.

Generelt om lærlingeuddannelser

Den mest brugte er lærlingeuddannelsen til vejgodsområdet, som indeholder specialerne godschauffør, renovation, tanktransport, flytte og møbeltransport samt kranfører.

Virksomheder med terminaler benytter også lærlingeuddannelsen til lager- & terminalområdet, der indeholder specialerne lager & transport og lager & logistik.

Lærlingeuddannelser er både for unge og for voksne – de kan bruges både til nyrekruttering og til at løfte allerede ansatte medarbejdere op til faglært niveau. I det sidste tilfælde er det ofte meritvejen, der benyttes.

Lærlingeuddannelserne giver også mulighed for at uddanne kørselsledere og lager- & terminalledere, også kaldet trin 3 – se link nedenfor.

Lærlingeuddannelser er underlagt ATL overenskomstens lærlingebestemmelse – se link nedenfor.

DI har på sin hjemmeside generelle oplysninger om lærlinge – følg linket nedenfor.

Ydelser til dig og dine lærlinge fra TU

Transportsektorens Uddannelsesfond, som ATL og 3F står bag, har et helt katalog af ydelser til dig og dine lærlinge. Se hvilke ydelser du kan få i teksten om TU.

Henrik Christensen

Henrik Christensen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4725
  • Mobil +45 2228 8483
  • E-mail hech@di.dk

Relateret indhold