ATL

Transportens Udviklingsfond - TU

I Transportens Udviklingsfond, som ATL og 3F står bag, er parterne nået til enighed om et helt katalog af ydelser til dig og dine transportlærlinge. Den opnåede enighed skal ses i lyset af, at begge parter i årevis har arbejdet for, at ATL-området skal blive et faglært erhverv. Kataloget af ydelser fra TU til dig og dine transportlærlinge indeholder følgende elementer.

Sådan søger I

Send en samlet faktura

Send en samlet faktura til TU-faktura@di.dk med bilag i én samlet pdf-fil.

Skal indeholde:

 • Lærlingens uddannelsesaftale
 • Faktura for svendeprøvegebyr
 • Faktura for studietur

Vi vil anmode jer om at sende bilagene i én samlet fil (faktura for svendeprøvegebyr, studietur og uddannelsesaftale), så I får refusionen pr. transportlærling på én gang pr. faktura.

Send dog gerne for flere transportlærlinge på samme faktura.

Fjern CPR-nummer

 • Vær opmærksom på, at de sidste fire cifre i lærlingens CPR-nummer skal streges over pga. GDPR-lovgivningen, så de ikke kan læses, inden du sender bilagene.

Fakturaerne bedes sendt elektronisk til TU-faktura@di.dk.

Omkostningerne skal betragtes som udlæg hos jer, og fakturaen, I udsteder til Transportens Udviklingsfond, skal kun være tillagt moms f.s.v.a. gebyret vedr. E-prøver. Refusion af omkostningerne til svendeprøvegebyr, studietur og uddannelsesaftale er – som udgangspunkt – momsfrie omkostninger og kan viderefaktureres uden moms. 

Vi oplever, at en del virksomheder kontakter os, når I modtager udbetalte refusioner/tilskud, som jeres økonomifunktioner har svært ved at placere. Hvis vi i stedet har modtaget en faktura, vil I umiddelbart kunne identificere indbetalingerne.

Forældelsesfrist

BEMÆRK: Med virkning fra den 1. maj 2017 har Transportens Udviklingsfond indført forældelsesfrist for refusion af udgifter vedrørende transportlærlinge og mentorer. I praksis betyder dette, at ansøgning om udbetaling af refusion skal indsendes til TU-faktura@di.dk, senest 3 år fra den dato transportlærlingen/mentoren er færdiguddannet.

Transportlærlingebonus på kr. 10.000,-

Transportens Udviklingsfond giver 10.000 kr. i lærlingebonus for hver lærling, I uddanner. Derudover giver fonden også tilskud til lærlingens svendeprøvegebyr og studieture. Refusionerne er momsfrie omkostninger og kan derfor viderefaktureres uden moms.

Bemærk, at der skal sendes en samlet faktura for at ansøge om lærlingebonussen. 

Betingelser for at få lærlingebonus:

 • Virksomheden skal være medlem af ATL*.
 • Lærlingen skal gennemgå en erhvervsfaglig grunduddannelse inden for transportområdet, der bliver afsluttet med et svendebrev (EUD- eller EUV-elever).
 • Lærlingebonus, studieturs- og svendeprøvegebyrsrefusion kan søges, når lærlingen er færdiguddannet.
 • Ansøgningen skal være indsendt senest 3 år efter, at lærlingen er færdiguddannet.

*Gælder også virksomheder, der har tiltrådt Transport- og Logistikoverenskomst, indgået mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen.

Transportlærlingebonus kan søges ved at sende en samlet faktura til Transportens Udviklingsfond med kopi af lærlingens uddannelsesaftale, faktura for svendeprøvegebyr og faktura for studietur til TU-faktura@di.dk.

Refusion af udgifter til studietur

Fonden yder også støtte i form af refusion af omkostninger ved deltagelse i obligatorisk studietur. Støttebeløbet er pt. fastsat til kr. 4.500 kr., idet støtten dog ikke kan overstige faktiske udgifter til rejse og ophold. Refusionen fås ved at sende faktura til Transportens Udviklingsfond med kopi af fakturaen for studieturen til TU-faktura@di.dk.

Refusion af svendeprøvegebyr

TU refunderer også svendeprøvegebyr. Refusion af svendeprøvegebyr kan søges ved at sende faktura til Transportens Udviklingsfond med kopi af faktura for svendeprøvegebyr TU-faktura@di.dk.

Bogpakke til din transportlærling

Transportens Udviklingsfond ønsker at styrke uddannelsen af medarbejderne i branchen. Derfor kan lærlinge inden for transportområdet – herunder chauffører og lagermedarbejdere – få finansieret deres bøger under uddannelsen.

Betingelser for at få bogpakken

 • Lærlingen skal være medlem af 3F.
 • Virksomheden skal være medlem af ATL*.

*Gælder også virksomheder, der har tiltrådt Transport- og Logistikoverenskomst, indgået mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Sådan søger I: 

Udfyld skemaet

 • Udfyld og indsend skemaet – herefter modtager I en tilbagemelding på, om I opfylder betingelserne.

Fjern CPR-nummer

 • Hvis betingelserne er opfyldt, sender TUR Forlag en e-mail til jeres lærling med et skema, der skal udfyldes og returneres digitalt.

Bogpakken sendes enten til virksomhedens adresse eller lærlingens privatadresse.

Bogpakken kan søges så længe, lærlingen er indskrevet på uddannelsen – der kan ikke søges om bogpakke på bagkant.

Hvis I har spørgsmål angående bogpakkerne, kan I skrive til TUR Forlag på support@turteori.dk

Mentorbonus på kr. 5.000,-

Det skaber stor værdi for virksomheder, der uddanner deres medarbejdere til at være mentorer. En mentor kan være med til at yde ekstra støtte og hjælp til jeres lærlinge, der under uddannelse måske har brug for en mere erfaren kollega at gå til. En mentor kan også hjælpe, hvis der opstår uoverensstemmelser, eller hvis lærlingen har brug for sparring i forbindelse med udfordringer som fx ordblindhed eller en diagnose.

Derfor Støtter Transportens Udviklingsfond ATL-medlemmer*, der vælger at sende deres medarbejdere på Mentoruddannelsen.

Hvad er mentorbonus?

Transportens Udviklingsfond giver en bonus på 5.000 kr. til dækning af udgifter, når I sender en medarbejder på Mentoruddannelsen.

Mentoruddannelsen er for personer i virksomheden, der i forvejen har forbindelse til lærlingene, fx en lærlingeansvarlig eller en udvalgt person, der er særlig opmærksom på lærlingenes trivsel. Uddannelsen varer i alt 3 dage. Læs mere om mentoruddannelsen på de to links nedenfor.

Betingelser for at få mentorbonus:

 • Virksomheden skal være medlem af ATL*.
 • Virksomheden skal senest have ansat en lærling 12 måneder før eller 12 måneder efter, at medarbejderen har gennemført Mentoruddannelsen. ​
 • Det er to mindre kurser, der til sammen udgør Mentoruddannelsen. De gældende AMU-mål for Mentoruddannelsen er  49234  og  40373 . Det er vigtigt at være opmærksom på de specifikke AMU-mål, da TU udelukkende giver tilskud til disse kurser.
 • Bemærk, at Mentoruddannelsen er for medarbejdere i virksomheden, der i forvejen har forbindelse til lærlinge.
 • Mentorbonussen kan søges, når mentoren er færdiguddannet.
 • Ansøgningen skal være indsendt senest 3 år efter, at mentoren er færdiguddannet.

*Gælder også virksomheder, der har tiltrådt Transport- og Logistikoverenskomst, indgået mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Sådan søger I:

Send en samlet faktura

Send en samlet faktura til Dansk Industri (TU-faktura@di.dk) med kopi af:

 • Bevis for gennemført Mentoruddannelse
 • Uddannelsesaftalen på den lærling, I har ansat senest 12 måneder før eller efter, at jeres medarbejder har gennemført Mentoruddannelsen.

Hvad er Transportens Udviklingsfond (TU)?

TU, der er stiftet af overenskomstparterne, har til formål at fremme og udvikle uddannelser og uddannelsesniveauet inden for transportområdet med særligt henblik på at sikre den fremtidige arbejdskraft med tilstrækkelige almene faglige kvalifikationer, derunder at udvikle og afprøve uddannelser der endnu ikke eksisterer i det traditionelle uddannelsessystem. TU har finansieret udviklingen af brug af lastbilsimulatorer i undervisningen, bl.a. gennem oprettelsen af TU Simulatorcenter, som nu er nedlagt. Lastbilsimulatorerne kan nu findes på transportskolerne TEC Hvidovre, Aarhus TEC og AMU Fyn. På disse skoler kan der nu tilbydes simulatorundervisning af høj kvalitet, som bygger på de erfaringer, TU har stået i spidsen for at udvikle.

AMU Fyn har en mobil simulator, som kan rykke ud på din virksomhed. Virksomheden er efter ATL's overenskomst med 3F forpligtet til at betale 25 øre pr. præsteret arbejdstime til Transportsektorens Uddannelsesfond. Det bemærkes, at for virksomheder, der har tiltrådt ATL's overenskomst med 3F, og som ikke er medlem af en arbejdsgiverforening under Dansk Arbejdsgiverforening, er bidraget 55 øre pr. præsteret arbejdstime.

Line Skytte Bjerregaard

Line Skytte Bjerregaard

Forenings- og Personalejuridisk seniorkoordinator

Relateret indhold