ATL

Transporterhvervets Uddannelser - TUR

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) til transportområdet.

Generelt om Transporterhvervets Uddannelser

TUR ejes af arbejdsgiverforeninger og fagforbund inden for transportbranchen og er en interesseorganisation, der har som sit formål at varetage transporterhvervets uddannelsesmæssige interesser overfor de offentlige uddannelsessystemer.

TUR bemander de rådgivende udvalg, som er nedsat i henhold til lovgivningen.

Under rådet er nedsat en række udvalg, der er sammensat, så der er lige mange arbejdstagere og arbejdsgivere i de enkelte udvalg - såkaldte "paritetiske udvalg".

TUR's målområder

Udvalgene varetager uddannelsesinteresserne inden for målområderne:

• Gods på landevej og bane 

• Personbefordring med bil, bane og bus 

• Terminaler, herunder havne og lufthavne 

• Oplagring i produktion, engros og detail 

• Redning, brand og ambulance 

• Erhvervsfiskere

Den daglige drift varetages af TURs sekretariat, hvis primære opgave er at betjene rådet og de enkelte udvalg, samt at holde kontakt- og være i dialog med uddannelsesstederne, ministerier og styrelser.

Michael Boas Pedersen

Michael Boas Pedersen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4827
  • Mobil +45 3131 8137
  • E-mail mibp@di.dk

Relateret indhold