Bilbranchen Analyser

Ny analyse: Vil skadesområdet indhente det tabte fra 2020?

Eftermarkedet er for mange bilforhandlere med til at holde likviditeten kørende i denne periode med nedlukning af bilhusene. Men selvom bilværksteder holder åbent, giver den meget lave biltrafik store nedgange i omsætningen på skadesværkstedet. Nye tal fra Forsikring & Pension viser, at den samlede skadesomsætning i 2020 endte i røde tal.

Skadesværksteders omsætning med reparation af skadede biler, der bliver dækket af forsikringsselskabet, endte i 2020 samlet set på 4,3 mia. kr. Det er fire pct. lavere end i 2019, hvor den samlede skadesomsætning lå i omegnen af fem mia. kr. Men de fire pct. nedgang dækker over store tab i løbet af 2020.

Foto: Colourbox

Ifølge nye tal fra Forsikring & Pension, som er trukket fra skadesopgørelsessystemet Autotaks, er det både den totale omsætning samt antallet af taksatorgodkendte reparationer, der var lavere i 2020 i forhold til 2019. Tallene viser også, at i ti ud af de tolv måneder i 2020 lå den gennemsnitlige omsætning pr. skade lavere i forhold til samme periode året før. Det vidner om, at skaderne var helt anderledes end værkstederne tidligere har været vant til.

Én af forklaringerne kan være, at pendlere - primært i andet halvår - rykkede fra offentlig transport til egen bil. Idet pendlerbiler ofte er lidt mindre, må det formodes, at også skaderne bliver en anelse mindre. Oven i det kommer naturligvis det helt generelle billede af, at vejtrafikken var lavere i mange perioder af 2020 i forhold til samme perioder af 2019.

Andelen af den gennemsnitlige skade, som udgøres af reservedele, har været uændret de seneste år, og udgjorde således også i 2020 cirka halvdelen af en gennemsnitlig skade. Anderledes for reservedelsomsætningen var imidlertid, at denne lå markant lavere end de seneste par år. Hvor der i 2018 og 2019 var omsætningsvækst på i gennemsnit 8,6 pct., endte den forventede reservedelsomsætning i 2020 13 procentpoint lavere end de forrige to års vækst.

De nye tal viser også udviklingen i omsætning med lakering og arbejdsløn på karrosseriværkstedet, som helt naturligt også er dykket en del i 2020.

Spørgsmålet er, om skadesværkstederne i løbet af 2021 vil kunne indhente det tabte fra 2020?

Du kan læse mere om erfaringerne fra 2020 i denne nye analyse om skadesomsætningen i 2020.

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk

Relateret indhold