DI Bilbranchen Analyser

Tema i Fokus: Skadesområdet tilbage i vækst

Nye tal fra F&P viser, at antallet af anmeldte bilskader på landets skadesværksteder i årets første halvår er tilbage i samme vækstspor som før corona. En ny analyse fra Bilbranchen viser, hvad der er skyld i den markante stigning.

Efter længere tid med store nedgange i aktiviteterne på landets skadesværksteder, er antallet af bilskader på værkstederne i de første seks måneder af 2022 tilbage i det samme vækstspor som før coronaåret 2020. Stigningen i antallet af bilskader skyldes en række faktorer som eksempelvis en stigende bilpark, nye forsikringsprodukter og, måske overraskende, forlængede leveringstider på nye biler. Det viser ny analyse fra Bilbranchen.

Foto: Unsplash

Analysen peger bl.a. på, at ikke alene er bilbestanden steget, men antallet af familier med mere end én bil i husstanden er steget markant. Det betyder bl.a., at mere uerfarne bilister har ramt vejene, og at såkaldte ”uopmærksomhedsskader” har været stigende.

En anden faktor er ændringer i forsikringsprodukter. Ikke alene forsikrer kunderne generelt deres biler bedre – bl.a. fordi bilejere generelt set bruger flere penge på bilkøb end tidligere. Den hårde konkurrence blandt forsikringsselskaber har fået flere selskaber til at dække mindre skader uden at opkræve selvrisiko. Begge forhold bidrager til flere skader til udbedring på landets skadesværksteder.

Endeligt er der nybilsalgets lange leveringstider, som har betydet, at mange leasingaftaler er blevet forlænget. Det betyder, at i stedet for at indlevere en leasingbil med et par skader på (som i mange tilfælde vil kunne høre under en såkaldt ”afleveringsforsikring”, hvor man kan samle flere skader i én sag), vælger leasingtager at lade bilen reparere og køre videre i noget tid endnu, hvilket har haft en afledt effekt på stigningen i antallet af bilskader.

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk

Relateret indhold