Bilbranchen Analyser

Nyt Tendens: Aftager væksten i omsætningen?

Bilforhandlernes forventninger til omsætningen i årets resterende måneder er relativt lave i forhold til samme periode i tidligere år. Kombineret med de seneste års aftagende vækst i omsætningstallene, kan det være et udtryk for, at den høje vækst i omsætningen, som branchen har oplevet de senere år, kan være ved at aftage. Du kan læse mere om tendenserne i bilbranchen i den nye konjunktur- og brancherapport Tendens.

Den samlede omsætning for bilhandlen og bilværkstederne er steget otte år i træk, målt på årets første seks måneder. Væksten er dog aftaget en hel del de seneste par år. Nye tal fra Danmarks Statistik viser samtidig, at bilforhandlerne i ultimo tredje kvartal i overvejende grad forventer aftagende omsætning i de sidste måneder af 2019.

Fortsat godt gang i nybilsalget

Nybilsalget ligger dog status quo efter årets første tre kvartaler, men der er en tendens med lidt færre nye dieselbiler og lidt flere af de øvrige drivmidler. For eksempel er antallet af nyregistrerede elbiler i årets første tre kvartaler mere end fordoblet på blot et år, og antallet af nyregistrerede opladelige og ikke-opladelige hybridbiler er samlet set steget med mere end otte pct. i samme perioder.
Ni måneder inde i 2019 ligger brugtbilhandlen på et højt stabilt niveau. Der er en tendens til lidt lavere brugtbilpriser, et større udbud og stigende liggetider. Det er dog værd at bemærke, at der er store forskelle på nyere brugte biler og ældre brugte biler.

Salget af varebiler og lastbiler er samlet set status quo

Varebil- og lastbilsalget i årets første tre kvartaler ligger nogenlunde på niveau med samme periode sidste år. Én region har oplevet fremgang i varebilsalget, hvorimod de øvrige regioner er gået tilbage de første tre kvartaler i år i forhold til sidste år. Lastbilsalget er fortsat påvirket af de meget høje nyregistreringstal i juni måned, der skyldtes nye takografregler, som omtalt i Tendens juni 2019.

Positive takter på eftermarkedet

Der er desuden positive takter på eftermarkedet med flere biler i bilparken at servicere og reparere, biler der kører flere kilometer hvert år og en fortsat tendens med et stigende antal bilskader, der tilsammen vil fastholde en god aktivitet på eftermarkedet i branchen.

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk

Relateret indhold