Bilbranchen Analyser

Nyt Tendens: Forsigtig optimisme i bilbranchen

Der tegner sig en forsigtig optimisme i bilbranchen. Seneste tal tyder på, at bunden af corona-krisen er nået, og at både nybilsalget og eftermarkedet er på vej tilbage mod niveauet før corona-situationen satte ind. Bilbranchens nye kvartalsanalyse, Tendens, giver status på bilbranchen.

De første par måneder af året startede med et lavere antal nyregistreringer end samme måneder sidste år. Herefter ramte corona-krisen et i forvejen presset nybilsalg, og under nedlukningen af samfundet har både nybilsalget og eftermarkedet været hårdt ramt.

Seneste tal viser imidlertid, at tendensen for begge områder i branchen nu er på vej i den rigtige retning igen. I takt med den gradvise genåbning af samfundet er bilsalget så småt kommet i gang igen, og eftermarkedet følger efterhånden rigtig pænt med i forhold til, hvor lukket samfundet har været i en længere periode. På nybilsalget er det privatmarkedet, der bidrager til den relativt positive tendens, imens erhvervsmarkedet fortsat hænger lidt i bremsen.

Brugtbilsalget har imidlertid været meget positivt de seneste par måneder, og til trods for et stigende udbud af biler på brugtbilmarkedet, tyder tallene på, at efterspørgslen er steget endnu mere. Det kan blandt andet hænge sammen med, at mange i år vil tage på køreferie.

Varebilmarkedet er som med erhvervsmarkedet for personbiler relativt hårdt ramt. Der er dog nogle brancher, som er hårdere ramt af corona-krisen end andre, og det ses også tydeligt på varebilmarkedet. Eksempelvis er byggebranchen og rengøringsbranchen knapt så hårdt ramt som eksempelvis udlejningsbranchen.

Og afslutningsvist har vi denne gang sat et lidt større fokus på lastbilmarkedet, som i den grad er hårdt ramt. Faktisk har lastbilmarkedet været på et relativt lavt niveau siden sommeren 2019, hvor nye takograf-regler trådte i kraft. Derfor rammer corona-krisen et i forvejen hårdt presset lastbilmarked. Vi har derfor dykket ind i konjunkturbarometre for to af de største aftagerbrancher af lastbiler, for at se, hvilket afsætningsmarked lastbilbranchen kan forvente på den korte og mellemlange bane.

Foto: Colourbox
Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk

Relateret indhold