Bilbranchen Analyser

Nyt Tendens: Pluginhybrid er trædesten til elbilen

Bilbranchens nye branche- og konjunkturanalyse, Tendens, viser bl.a., at pluginhybridbil-ejere er de bilejere, ud over elbilejere, der i højst grad forventer at være i markedet for en elbil ved næste bilskift. Tendens giver desuden en status på det grønne bilsalg sammen med et overblik over seneste tendenser i bilbranchen.

I september måned blev der næsten solgt lige så mange grønne el- og pluginhybridbiler som konventionelle benzin- og dieselbiler. Dermed var 40 pct. af alle nyregistreringer i årets tredje kvartal grønne biler. For blot to år siden var de grønne bilers andel af det samlede nybilsalg i samme periode kun fem pct.

Elbil i ladestander
Foto: Pixabay

Selvom der er ved at vise sig et svagt stigende antal privatleasede grønne biler, var privatkøb fortsat den salgskanal, der bar mere end halvdelen af salget af de nye grønne biler i årets tre første kvartaler. I samme periode stod erhvervsleasing for ca. hver fjerde nye grønne bil på vejene, imens virksomhederne købte under en tiendedel af de samlede nye grønne biler i årets tre første kvartaler.

Mikrochipkrise afløser coronakrise
Mikrochipkrisen har imidlertid sat sine spor i også den danske bilbranche. Eksempelvis har det samlede nybilsalg for et tredje kvartal ikke været så lavt som tredje kvartal i år siden tredje kvartal 2014. Også både første og andet kvartal i år var lavere end de foregående års samme perioder – med undtagelse af naturligvis andet kvartal 2020.

Dermed viser salgstallene over en bred kam, hvilken turbulent tid den igangværende mikrochipkrise er for den danske bilbranche. Hvor tidligere års opbremsning i salget relativt hurtigt er blevet indhentet senere på året, har udfordringer i værdikæden hos bilproducenterne ikke givet samme muligheder i år, og derfor lå det samlede antal nyregistreringer i årets første tre kvartaler således ca. på niveau med samme periode sidste år, men til gengæld et godt stykke under samme periode i 2018 og 2019.

Det smitter også af på brugtbilmarkedet, hvor Udbudsindikatoren viser et marked med udbredt underudbud af attraktive modeller på tværs af segmenter og drivmidler. Især mikrobiler, SUV’er og MPV’er er der meget større efterspørgsel end udbud på, og de grønne biler viser helt forventet samme tendens. Det presser naturligvis også priserne opad, hvilket ses på det historiske prisdata i Bilbasens prisindeks for brugte biler, som er en fast del af brugtbil-afsnittet i Tendens.

Varebiler og lastbiler
Også varebil- og lastbilsalget er påvirket af forskellige tendenser. Antallet af nyregistrerede varebiler i årets tre første kvartaler lå igen på niveau med samme kvartaler i 2019, og ny data fra Motorstyrelsen viser, at selvom et fortsat forsvindende antal varebiler bliver afsat til private, benytter private sig i højere og højere grad af den firmaregistrerede varebil til private formål.

Lastbilsalget er derimod også påvirket af manglen på mikrochips, som kan have lagt en dæmper på lastbilsalget i årets tre første kvartaler samlet set. Sammenligner vi med samme periode i 2019, lå dette års tre første kvartaler ca. 15 pct. under 2019-niveauet.

Som med personbilmarkedet har de længere leveringstider på nyproducerede lastbiler også en afsmittende effekt på antallet af brugte lastbiler. Eksempelvis lå antallet af brugtimporterede lastbiler i årets tre første kvartaler ca. 59 pct. højere end samme periode sidste år med i alt 497 brugtimporterede lastbiler. Det er det højeste antal brugtimporterede lastbiler i årets tre første kvartaler i mere end ti år.

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk

Relateret indhold