DI Bilbranchen Analyser

Tendens: Nybilforhandlerne erobrer brugtbilmarkedet

Brugte biler er blevet én af de største indtjeningskilder for nybilforhandlerne. Nye tal viser, at nybilforhandlerne står for salget af seks ud af ti brugte biler i Danmark. Læs meget mere om denne udvikling i Bilbranchens nye kvartalsanalyse, Tendens.

Siden coronaens indtog i 2020 har nybilforhandlerne generelt set været presset på leveringstiden for nye personbiler. Som bekendt har krigen i Ukraine forværret leveringssituationen, men der er enkelte lysninger for visse mærker til trods for, at manglen på mikrochips er fortsat.

Foto: Pixwizard

Det har fået flere nybilforhandlere til at fokusere markant mere på brugtbilsalget, som i mange kvartaler i træk har været brandvarmt på grund af bilproducenternes lange leveringstider på nye biler. Denne udvikling er nu også tydelig at se i seneste tal fra DMR og Det Centrale Virksomhedsregister, som Bilbasen har samlet for Bilbranchen.

Her viser tallene nemlig, at hvor nybilforhandlerne stod for 45 pct. af alle brugtbilhandler i 2018, stod de for ca. seks ud af ti af alle brugtbilhandler i de første fem måneder af 2022. Ser vi omvendt på andelen af brugtbilhandler, som privatmarkedet og brugtbilforhandlere stod for i ovenstående periode, er det tydeligt, at nybilforhandlerne har taget markedsandele fra begge grupper.

Læs mere om denne udvikling i Tendens nederst på siden.

Fortsat stabil omsætning og efterspørgsel
Branchens omsætning med både bilsalg og eftermarkedssalg fortsætter stabilt. I første kvartal i år (seneste tal) lå bilhandelsomsætningen stort set på samme niveau som samme kvartal sidste år; et kvartal som lå historisk højt sammenlignet med første kvartal i tidligere år.

Også eftermarkedsomsætningen fortsætter i et stabilt niveau. Det er især et udtryk for, at nedgangen fra corona er indhentet samtidig med, at danskerne har fået flere biler pr. husstand og at danske bilejere måske får serviceret deres brugte bil en anelse mere i øjeblikket end tidligere, hvor nye bilers leveringstid var kortere.

Ser vi ind i de kommende måneder, viser Bilbranchens Google Trends-indikator, at der alt andet lige er udsigt til et stabilt bilsalg hen over sommeren. Det kan vi sige, fordi vi sammen med DI’s økonomisk politiske afdeling har analyseret, hvordan interessen for biler på Google har været. Googles data viser således, at der har været en svagt stigende interesse den seneste tid, hvilket giver udfaldet om et stabilt bilsalg de kommende måneder.

Lavt men grønt nybilsalg
Nybilsalget i årets første halvår var det laveste for første halvår siden 2009. Til gengæld har andelen af grønne biler i det samlede nybilsalg – lavt eller ej – aldrig været højere. Ca. 34 pct. af nybilsalget i årets første seks måneder var således nye grønne biler. I første halvår sidste år lå denne andel på ca. 27 pct.

Denne udvikling hænger dels sammen med, at rammevilkårene for de grønne biler nu i et par år har været på plads. Dernæst er antallet af ladestandere stærkt stigende på tværs af landet, samtidig med at rækkevidden øges stødt på nye bilmodeller. Til sidst viser Tendens, at andelen af grønne biler blandt de mest solgte mærker er steget markant de seneste år. Det betyder med andre ord, at det i dag er et konkurrenceparameter for mærkerne imellem, at de har grønne produkter på hylden.

Tendens dykker desuden ned i både brugtbilmarkedet i Danmark og det europæiske nybilsalg, som i den grad er påvirket af mangel på komponenter. Få et overblik over dette og meget mere i denne nye udgave af Tendens.

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk

Relateret indhold