DI Bilbranchen Analyser

Tendens: Salg af elbiler fortsat meget prisfølsomt

Følger Danmark det norske, svenske og tyske eksempel med at fjerne nogle af skattefordelene for elbiler, risikerer vi, at den grønne omstilling af bilparken forsinkes. Det viser Bilbranchens nye kvartalsanalyse, Tendens, der har taget pulsen på den danske bilbranche.

Foto: Getty Images

Det er næppe en stor overraskelse for den danske bilbranche, at afgiftsændringer har betydning for bilsalget. I vore tre nabolande - Tyskland, Sverige og Norge - har der i november og januar været betydelige ændringer af tilskud og afgifter for elbiler, som har sat sig i et lavere vækstniveau for elbilsalget. Kort sagt er elbilsalget betydeligt lavere i de tre lande end før afgiftsændringerne.

Graf 1 Tendens april 2023.jpg

Omvendt er elbilsalget i Danmark fortsat i sjette gear i første kvartal af 2023. Samtidig er Danmark det eneste land blandt de fire lande, der kun har haft marginale afgiftsændringer. Det viser Bilbranchens nye branche- og konjunkturanalyse, Tendens, der udkommer hvert kvartal.

Forslag om at fastfryse 2023-afgiftsniveau til 2030
Allerede fra 1. januar 2026 vil registreringsafgiften stige for elbiler fra 40 pct. til 48 pct. Bilforhandlere og -importører er allerede ved at planlægge biler, der skal på markedet i 2026. Derfor er det ikke for tidligt at tale om de seneste tal fra vore nabolande, der viser, at vi risikerer at forsinke den grønne omstilling af bilparken, hvis planerne om at indfase afgift på elbiler fastholdes.

Bilbranchen og DI har i stedet foreslået regeringen at fastfryse den nuværende beskatning af elbiler på 2023-niveau frem mod 2030. Det vil sikre, at vi ikke forsinker udrulningen af elbiler i bestanden og dermed sikre de bedst mulige rammer for at nå i mål med målene for Danmarks grønne omstilling.

Bilsalget på rette kurs, imens omsætningen fortsat er rekordhøj
Salget af nye biler i første kvartal gik markant bedre end første kvartal sidste år. Nybilsalget var især hjulpet godt på vej af marts måneds bilsalg, der lå højere end både marts 2020 og marts 2022. Det var dog ikke helt nok til, at første kvartals nybilsalg kunne nå højderne fra samme kvartal tidligere år, og der er fortsat et godt stykke op til tidligere tiders nybilsalg i starten af året.

Graf 2 Tendens april 2023.jpg

På brugtbilmarkedet fortsætter priserne med at rasle nedad, og især priserne på brugte elbiler har oplevet store nedgange siden august måned sidste år. Henover det seneste halve år er prisen på brugte biler ifølge Bilbasen faldet med 14,5 pct., imens prisen på brugte elbiler er faldet med 21,1 pct. i samme periode. Det har givet anledning til et stigende brugtbilsalg i marts måned, imens brugtbilsalget i første kvartal samlet set endte ca. tre pct. under samme kvartal i 2022.

De seneste tal for omsætningen i bilbranchen viser, at den samlede stigning i omsætningen for både bilhandel og eftermarkedsaktiviteter steg til 178 mia. kr. i 2022, hvilket er en stigning på 25 pct. de seneste fem år. Bilhandelsomsætningen faldt marginalt med 0,2 pct. i forhold til 2021, imens eftermarkedsomsætningen steg med 2,6 pct.

Graf 3 Tendens april 2023.jpg

Afslutningsvis giver Bilbranchens Google Trends-indikator, på baggrund af Google-søgninger, et bud på, hvordan nybilsalget vil udvikle sig de kommende måneder.

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk

Relateret indhold