Arrangement

Ekstraordinær generalforsamling 2024

På DI Bilbranchens ordinære generalforsamling den 16. maj 2024 blev bestyrelsens forslag til vedtægter vedtaget enstemmigt. En ændring af foreningens vedtægterne kræver dog tillige tilstedeværelsen af 2/3 af medlemmerne eller en efterfølgende vedtagelse med simpelt flertal uanset antallet af fremmødte på en ny generalforsamling. Du kan orientere dig om forslaget til vedtægtsændringer i den udsendte indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

Foto: Getty Images

Flere eksisterende formuleringer i vedtægterne er flyttet til et nyt sted, ligesom der også er ændringer af (hovedsageligt) sproglig karakter, herunder især §-henvisninger. Samlet set sigter vedtægtsændringerne mod at gøre vedtægterne mere tidssvarende og operative.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes:

Mandag den 10. juni 2024, kl. 11.00 – 12.00 på Gl. Vindinge, Nyborg.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Vedtagelse af vedtægtsændringer
  3. Eventuelt

Er du forhindret i at deltage, kan du give et andet stemmeberettiget medlem fuldmagt til at stemme på dine vegne.

Line Skytte Bjerregaard

Line Skytte Bjerregaard

Forenings- og Personalejuridisk seniorkoordinator

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent