Webinar

Dialogmøde: Ny ordning for godkendelse af individuelle køretøjer

Færdselsstyrelsen har præsenteret et oplæg til en ny ramme for nationale godkendelser og anmeldelser af individuelle køretøjer. Bilbranchen inviterer derfor til et dialogmøde den 10. februar 2021, hvor medlemmer af Bilbranchen kan høre nærmere om den foreslåede ordning.

Foto: GettyImages

Bilbranchen har fået præsenteret et oplæg til en ny ramme for nationale godkendelser af individuelle køretøjer. Rammen vil gælde for alle køretøjer, uanset om der er tale om et nyt , opbygget, ombygget køretøj eller et køretøj, som er importeret fra et tredjeland.

Bilbranchen er foreløbigt positiv over for oplægget, og ser derfor frem til den nærmere udformning af ordningen.

Ny godkendelsesordning
Færdselsstyrelsen har i deres oplæg præsenteret en ordning, der i høj grad lægger op til, at fabrikant, opbygger, forhandler med videre selv er ansvarlig for, at motorkøretøjet lever op til gældende tekniske krav.

Ordningen vedrører særligt virksomheder med et mindre antal årlige godkendelser, samt virksomheder, der skal have godkendt køretøjer, som ikke omfattes af virksomhedens små serier.

For bl.a. individuelle motorkøretøjer og påhængskøretøjer til motorkøretøjer foreslår Færdselsstyrelsen følgende en godkendelsesordning, der overordnet består af følgende elementer.

 • Fabrikanten/repræsentanten mv. dokumenterer overensstemmelse med de tekniske krav.
 • Hvor der i visse tilfælde er krav om prøvning af de tekniske krav ved en teknisk tjeneste, sørger fabrikanten/repræsentanten for dokumentation fra den tekniske tjeneste.
 • Fabrikanten/repræsentanten fremviser køretøj og dokumentation for en kontrolenhed (ny enhed).
 • Kontrolenhed kontrollerer dokumentationen.
 • Kontrolenhed indsender dokumentation i Færdselsstyrelsens IT-system.
 • IT-systemet tildeler køretøjet et unikt nummer og sender en ”straksgodkendelse” retur.
 • Køretøjet registreres i Færdselsstyrelsens køretøjstekniske register.
 • Kontrolenhed registrerer køretøjet i Motorkøretøjsregistret og udleverer nummerplader.
 • Færdselsstyrelsen foretager stikprøvevis kontrol af kontrolenheden og den indsendte dokumentation.

Mødet vil blive afholdt via Teams. På mødet vil Færdselsstyrelsens forslag blive præsenteret og uddybet. Der vil herefter være mulighed for spørgsmål og dialog om ordningen.

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3302
 • Mobil +45 4141 7791
 • Send e-mail  
Marianne Torp Simony

Marianne Torp Simony

Sekretær

 • Direkte +45 3377 3576
 • Mobil +45 2085 1182
 • Send e-mail