Autotaks - forsikringsskader på biler

I samarbejde med Forsikring & Pension yder Bilbranchen adgang til skadesopgørelsessystemet Autotaks. Derudover har du mulighed for at abonnere på Bilbranchens Autotaks-support.

Systemet Autotaks anvendes af forsikringsselskaberne til taksering af bilskader og af skadesværkstederne til at udarbejde tilbud på reparationsarbejde.

Autotaks er et skadesopgørelsessystem med vejledende arbejdstider, reservedelspriser mv. til reparation af alle typer bilskader. Alle arbejdstider er indsamlet af Audatex direkte fra bilfabrikkerne. Dermed er udgangspunktet, at alle arbejdstider i Autotaks bør være 1:1 med bilfabrikkernes standardtidsværk. Desuden modtager Forsikring & Pension, som systemejere, vejledende prislister på reservedele direkte fra de forskellige importører.

Du kan læse mere om skadesarbejde på bilværksteder her.

Bilbranchen arbejder løbende med at optimere Autotaks i samarbejde med Dansk Metal og Forsikring & Pension. Derudover har Bilbranchen nedsat en ekspertgruppe - kaldet Skadesnetværket, som består af værkførere og eftermarkedschefer fra Bilbranchens medlemmer, som løbende giver fagligt input til arbejdet med at optimere Autotaks. Bilbranchen har i øvrigt nedsat et såkaldt ’ad hoc teknikerudvalg’, som består af IT-fagfolk fra medlemskredsen, der løbende samarbejder med Forsikring & Pension om at optimere digitale Autotaks-integrationer i eksterne systemer. Det samlede mål med arbejdet på skadesområdet er at gøre arbejdet med Autotaks så lidt tidskrævende og så administrativt smidigt som muligt.

Sådan kommer du i gang med Autotaks
Hvis du ikke endnu er oprettet med et værkstedsnummer (VK-nr.), skal du kontakte en taksator i et forsikringsselskab. Taksatoren vil sørge for, at dit skadesværksted bliver oprettet og at du modtager et unikt værkstedsnummer.

Når du har fået dit værkstedsnummer, kan du tage kontakt til Bilbranchen, for at blive oprettet som bruger af Autotaks. Oprettelsen af bruger giver dig både adgang til systemet, og giver dig desuden teknisk support af systemet, så du til enhver tid har adgang.

Vær opmærksom på, at dit bruger-id og password til Autotaks er personligt og ikke må overdrages til andre ud over internt i værkstedets forskellige funktioner (f.eks. indskrivning, værksted, reservedele og lakering).

Bilbranchens Autotaks-support
Bilbranchen har tilbud om Autotaks-support til både medlemmer og ikke-medlemmer, der måtte ønske at have adgang til en supportlinje i hverdagen. Supporten er delt op i to: Teknisk support og faglig support.

Den tekniske support til Autotaks leveres af Keyloop. Når du betaler for adgang til Autotaks via Bilbranchen, følger der til adgangen også teknisk support. Med supportaftalen får du telefonisk hotline-support og support via case-oprettelse i tidsrummet kl. 08:00 til 16:00 på hverdage / alm. arbejdsdage (ikke lørdage, søndage eller helligdage). Denne support kan du bruge, hvis du har tekniske problemer med Autotaks.

Den faglige support til Autotaks leveres af Takseringshjælp.dk. Denne supportaftale ligger ved siden af aftalen om adgang til Autotaks-systemet, og er et tilbud for alle både medlemmer og ikke-medlemmer. Den faglige support er til skadesværksteder, der ønsker at have en supportmedarbejder ved hånden til hjælp med Autotaks i hverdagen.

Hvad koster det?
Prisen for adgang til Autotaks inklusiv teknisk support er:
- 67,00 kr. pr. måned for medlemmer.
- 133,00 kr. pr. måned for ikke-medlemmer.

Alle priser er ekskl. moms.

Du kan læse mere om prisen på den faglige support på tilbuddet her.

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk