Autotaks – forsikringsskader på køretøjer

I samarbejde med F&P yder DI Bilbranchen adgang og rådgivning til skadesopgørelsessystemet Autotaks (Forsi.dk). På de nedenstående sider har du mulighed for at abonnere på Bilbranchens Autotaks-support (faglig og teknisk), læse nyheder om Autotaks og få inspiration og gode råd til at opgøre skader i Autotaks.

Systemet Autotaks (Forsi.dk) anvendes af forsikringsselskaberne til taksering af bilskader og af skadesværkstederne til at udarbejde tilbud på reparationsarbejde.

Autotaks er et skadesopgørelsessystem med vejledende arbejdstider, reservedelspriser mv. til reparation af alle typer bilskader. Arbejdstiderne er som udgangspunkt indsamlet af Audatex direkte fra bilfabrikkerne. Dermed er udgangspunktet, at alle arbejdstider i Autotaks bør være 1:1 med bilfabrikkernes standardtidsværk. Desuden modtager F&P, som systemejere, vejledende prislister på reservedele direkte fra de forskellige importører. F&P modtager også prisopdateringer på lakmaterialepriser flere gange om året fra den tyske virksomhed AZT, som bliver afspejlet i Autotaks-systemet.

DI Bilbranchen arbejder løbende med at optimere Autotaks i samarbejde med Dansk Metal og F&P. DI Bilbranchen har nedsat en ekspertgruppe, Skadesnetværket, som består af værkførere og eftermarkedschefer fra DI Bilbranchens medlemmer. Ekspertgruppen giver løbende fagligt input til arbejdet med at optimere Autotaks, og forbedringsforslagene fra gruppen fremsættes i F&P’s Ekspertudvalg for Værksteder, som mødes flere gange årligt, for at udvikle Autotaks til fælles gavn for værksteder og forsikringsselskaber.

DI Bilbranchen har desuden nedsat et såkaldt ’ad hoc teknikerudvalg’, som består af IT-fagfolk fra medlemskredsen, der løbende samarbejder med F&P om at optimere digitale Autotaks-integrationer i eksterne systemer. Det samlede mål for DI Bilbranchen med arbejdet på skadesområdet er at gøre arbejdet med Autotaks så lidt tidskrævende og så administrativt smidigt som muligt.

Du kan læse meget mere om Autotaks og DI Bilbranchens mange services i Autotaks-universet på ovenstående links.