Frivilligt forlig

Beskrivelse

Blanketten anvendes som et gældsbrev, hvor kunden skriver under på, at kunden skylder virksomheden et beløb. Indeholder samtidig bestemmelse om, at forliget kan tjene som grundlag for fuldbyrdelse efter retsplejeloven. Det betyder, at virksomheden kan gå direkte til fogeden i tilfælde af misligholdelse.

Ved køb leveres blanketten med selvkopierende papir med to gennemslag.
Mindste salg er 25 stk. pr. gang.

Pris

Medlemmer 3,00 kr.

Ikke medlemmer Sælges ikke

Ekspeditionsgebyr 50,00 kr.

Min. 25 stk.
Bestil