Colourbox
08.10.19 Bilbranchen Nyheder

Beskatning af biler under 36 måneder – konsekvenser af dom

Læs om Bilbranchens vurdering af konsekvenserne for firmabilbeskatningen af Østre Landsrets dom.

Flere har været fremme med forskellige udlægninger af konsekvenserne af Østre Landsrets nyligt afsagte dom om firmabilbeskatning. Dommen har givet Bilbranchen anledning til sammen med DBI, at undersøge mulige konsekvenser for nybilbranchen, og der er i den forbindelse indhentet ekstern advokatrådgivning.

Østre Landsrets afsagte dom har fastslået, at firmabilsbeskatningen inden for de første 36 måneder tager udgangspunkt i nyvognsprisen, der svarer til den pris, som en slutbruger kan købe bilen til som ny.

I sagen, der angik indkomstår før 2012, var bilen inden for de første 36 måneder blevet gensolgt til en pris, der var (markant) højere end den pris, der var lagt til grund ved første indregistrering. Skattemyndighederne havde ikke korrigeret afgiftsgrundlaget, men korrigerede derimod beskatningsgrundlaget, der baseret på prisen ved første indregistrering blev anvendt ved firmabilbeskatningen.

Den rådgivning, som DBI og Bilbranchen har modtaget, præciserer, at dommen slår fast, at firmabilbeskatningsgrundlaget inden for de første 36 måneder udgør ”nyvognsprisen”, forstået som den pris, som en slutbruger vil skulle betale ved køb af bilen som ny. DBI og Bilbranchen forstår dette, som den pris, som sælgeren faktisk anvender ved første afgiftsberigtigelse, såfremt denne pris svarer til, hvad en (uafhængig) slutbruger ville kunne købe bilen til som ny med maksimal rabat.

De eksterne rådgivere fastslår, at dommens konklusion svarer til den retsstilling, der alligevel vil følge af de regler, der har været gældende siden 2012 (og L94), hvor slutbrugerbegrebet blev udvidet til også at omfatte importører, forhandlere, leasingselskaber m.v. Det betyder med andre ord, at hvis en ny bil er afgiftsberigtiget i overensstemmelse med reglerne i registreringsafgiftslovens § 8 (den almindelige pris ved salg til slutbruger), så kan denne pris anvendes som beskatningsgrundlag, fordi den svarer til den pris en uafhængig slutbruger kan købe bilen til som ny.

Hvis bilen således er indregistreret på grundlag af en værdiansættelse, der svarer til, hvad en uafhængig slutbruger ville kunne købe en tilsvarende bil til, bør skattemyndighederne ikke kunne korrigere beskatningsværdien, uanset om bilen inden for de første 36 måneder efter første indregistrering måtte blive handlet igen til en højere pris end fakturaprisen ved første indregistrering.

Bilbranchen vil sammen med DBI følge området tæt for at se, om der måtte opstå sager i kølvandet på dommen, som kan give anledning at rette henvendelse til skattemyndighederne.

Derfor hører Bilbranchen gerne, hvis medlemsvirksomhederne er eller bliver bekendt med lignende sager, som bør undergives en nærmere vurdering.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold